Bilancování – Petr Dvořák rok v čele České televize

Česká televize

V pondělí 1. října 2012 to bude přesně rok, kdy se nově zvolený generální ředitel České televize Petr Dvořák ujal své funkce. Za tu dobu se podařilo nastartovat změny ve všech klíčových oblastech definovaných v jeho kandidátském projektu – programu, vlastní tvorbě (vývoj a výroba), zpravodajství a v oblasti ekonomiky a financí.

 


 

V návaznosti na probíhající změny představil v průběhu prvního roku generální ředitel Radě ČT dlouhodobou rozvojovou strategii, která počítá s úsporami v režijních a osobních nákladech a navýšením investic a rozvojem v oblasti původní tvorby. Součástí schválených plánů byl i start dětského vzdělávacího kanálu. Symbolicky přesně v den prvního výročí generálního ředitele ve funkci uvidí diváci též výsledky proměny vlastní prezentace televize na obrazovce – kromě návratu modernizovaného loga České televize do levého horního rohu obrazovky se v novém představí i vizuální podoba programů ČT1 a ČT2.

 

Generální ředitel Petr Dvořák se své funkce ujal na začátku října 2011. Navzdory kratší době, než je obvyklé, se podařilo připravit rozpočet na další rok, který na rozdíl od předchozích let nepřekročil hranici sedmi miliard korun. V rámci výsledného objemu 6,95 miliard korun došlo ke zvýšení investic do vlastní tvorby – výrobní úkol byl navýšen z původně plánovaných 2 miliard na konečných 2,3 miliardy korun. Díky příznivému vývoji v první polovině letošního roku, kdy se podařilo ušetřit na režijních nákladech, požádalo vedení televize Radu ČT o převod uspořených nákladů do oblasti výrobního úkolu, a tím navýšit investici do vlastní tvorby na 2,33 miliardy.

 

Jednou z prvních věcí, které nový generální ředitel po svém nástupu realizoval, bylo také zjednodušení organizační struktury, která od 1. 1. 2012 přinesla snížení počtu ředitelů na prvním stupni řízení z 15 na 11. Celkové osobní náklady managementu ČT se snížily za první pololetí roku 2012 meziročně o 51 %.

 

Úspory hledal nový management ČT napříč celou televizí. Krátce po svém nástupu zadal kompletní externí rozbor všech činností, který kromě prověření významných zakázek roku 2010 a 2011 také sledoval nastavení procesů a ukázal slabá místa ve vnitřním systému kontroly. Na základě výsledků tohoto auditu jsou všechna slabá místa postupně opravována. Významnou a viditelnou úsporou nového vedení televize byla také kompletní revize výstavby nového televizního studia v Brně, díky které se povedlo snížit plánované náklady zhruba na polovinu původního záměru.

 

 

MÍSTO ÚTLUMU ČT INVESTUJE DO ROZVOJE A TVORBY

Započaté úsilí generálního ředitele a jeho týmu bylo podpořeno schválením dlouhodobých plánů programového, ekonomického a technického rozvoje ČT na roky 2012-2017, které Rada ČT schválila na svém zasedání 8. srpna 2012. Základním východiskem bylo nastavení vyrovnaného financování České televize. Na rozdíl od předchozí strategie z roku 2010, jejímž základem bylo omezení nákladů prostřednictvím redukce rozsahu služeb, znamená projekt Petra Dvořáka transformaci založenou na zvýšení výkonu a rozšíření služeb ČT. Ty bude televize financovat z rozsáhlé vnitřní optimalizace procesů a činností. Základní filosofií současné strategie není omezení služby ČT veřejnosti, ale omezení či likvidace neproduktivních činností uvnitř ČT.

 

„I když se nám podařilo mnoho změn nastartovat a mnoho procesů nastavit, je jasné, že naše práce zdaleka nekončí. V dlouhodobých rozvojových plánech jsme si určili jasnou vizi vyrovnaného rozpočtu, efektivního fungování a posílení vlastní tvorby, stejně tak jako kroky, díky nimž stanoveného cíle dosáhneme,“ říká generální ředitel ČT Petr Dvořák.

 

K optimalizaci procesů a získání vyšší efektivity bylo nezbytné učinit zásadní krok v oblasti vývoje a výroby vlastní tvorby. Zavedením producentského systému došlo k oddělení role televize jako vysílatele a jako producenta vlastní tvorby. Systém tvůrčích producentských skupin zajišťuje producentům osobní tvůrčí zodpovědnost – do značné míry má producent otevřené ruce v oblasti spolupracovníků a autorů, na druhou stranu je to právě producent, kdo je garantem kvality i schváleného rozpočtu.

 

Zřízení tzv. programové rady přineslo demokratizaci v rozhodování o námětech v České televizi. Nikdy předtím nerozhodoval kolektivní orgán společně o vývoji a výrobě předkládaných projektů. Díky systému transparentní, průkazné a v celé televizi sdílené evidence námětů už nedochází k tomu, že některý z nich zůstane bez vyjádření ČT. Byly stanoveny a jsou dodržovány termíny pro vyřízení, vznikla průkazná statistika a je určena jasná zodpovědnost. Principy projektového řízení, které začaly v oblasti vývoje a výroby ČT fungovat, přinesly větší otevřenost vůči externím tvůrcům a oborovým organizacím, a to nejenom ve vlastní tvorbě televize, ale také v přístupu ke koprodukčním filmovým projektům, které Česká televize podporuje. Zřízením Filmového centra nastavil management ČT proaktivnější a ucelenější přístup k podpoře české kinematografie ze strany veřejnoprávní televize.

 

 

PŘEHLEDNĚJŠÍ A CÍLENĚJŠÍ PROGRAMOVÁ SKLADBA

Zatímco do podzimního programového schématu loňského roku nové vedení nezasahovalo, tvorba vánočního a silvestrovského programu už byla pod záštitou nového generálního a programového ředitele. Svým vánočním programem oslovila Česká televize rekordní počet diváků. Její vysílání sledoval každý třetí divák starší patnácti let a celkovým podílem na publiku 32,21 % překonala všechna vánoční vysílání od roku 2001.

 

Také v jarním schématu byl patrný otisk nového přístupu v programování, skladbě pořadů a vzájemné podpory jednotlivých kanálů ČT. Hlavním motivem bylo posilování veřejné služby – začaly se vysílat všechny série historického eposu Zdivočelá země, zavedl se nový cyklus Velikáni filmu a Chodníky slávy, přelom května a června patřil výročí tragédie Lidic a Ležáků. Česká televize rovněž vysílala nejlepší koprodukční filmy oceňované Českými lvy a premiérový seriál Život je ples. Na jaře a v létě přinesla ČT také velké sportovní události – MS v hokeji, fotbalové EURO a letní olympijské hry – a to ve špičkové kvalitě, na níž jsou diváci u České televize zvyklí. Velký divácký ohlas v podobě sledovanosti i spokojenosti přinesly i další pořady letního vysílacího schématu, které bylo zaměřené především na rodinné filmy, pohádky, seriály, cestopisné formáty a zajímavé dokumenty. Od ledna do srpna se České televizi podařilo zvýšit průměrný celodenní podíl na sledovanosti o 2,76 procentních bodů na celkový podíl všech kanálů 30,56 % diváků starších 15 let.

 

Podzim v ČT je především založený na umělecké a hodnotové tradici a maximální pestrosti programové nabídky, která by měla více než kdy v minulosti cílit na specifické divácké skupiny. Vysílání ČT1 ovládla premiérová původní dramatická a seriálová tvorba, zatímco program ČT2 přinesl především poznání, zábavu a umělecké zážitky ve formě českých a zahraničních dokumentů, exkluzivních seriálů a filmů. S novými pořady přišla i zpravodajská ČT24, která významně posílila hlavně své víkendové vysílání. S podzimem 2012 začíná docházet k přesnějšímu cílení jednotlivých kanálů ČT tak, aby nabízely různorodou nabídku, která se bude vzájemně doplňovat a posílí postavení veřejné služby ve společnosti.

 

 

UDÁLOSTI MAJÍ O 131 TISÍC DIVÁKŮ VÍCE

Plnit veřejnou službu se České televizi daří pod novým vedením i v oblasti zpravodajství, a to nejenom změnou hlavní zpravodajské relace Události, ale především díky stále se zvyšujícímu podílu zpravodajského kanálu ČT24. Ten má za třetí čtvrtletí letošního roku průměrný celodenní podíl 5,69 % dospělých diváků a jednoznačně se ukazuje, že zpravodajský kanál ČT24 se pro veřejnost stává hlavním zdrojem informací v době každé velké zpravodajské události.

 

Události prošly největší komplexní změnou od roku 1998 a 1. dubna vstoupily do nové moderní éry. Zásadními změnami, které započaly už na začátku letošního roku, prošla především obsahová a vnitřní struktura Událostí. Česká televize chce divákům nabízet především kvalitní zpravodajství veřejnoprávní instituce, které se odlišuje od nabídky ostatních televizí především v důrazu na vlastní síť domácích, regionálních, zahraničních reportérů a ekonomické, kulturní a sportovní redakce.

 

Od 1. dubna byly Události prodlouženy na jednu hodinu. Sledovanost zpravodajského okna v čase 19:00 – 19:55 se meziročně zvýšila. Za období od změny se sledovanost zpravodajství v tomto čase meziročně zvýšila o 4,52 procentního bodu na celkový podíl 21,73 % diváků. V absolutních číslech to je o 131 tisíc diváků meziročně více.

 

Kromě významné proměny Událostí přináší letos redakce zpravodajství a publicistiky také předvolební debaty ve všech volebních krajích, od září pak vysílá devět hodin víkendového vysílání navíc. To vše se daří v rámci stávajícího rozpočtu. Důvodem je nastavení efektivnějších provozních procesů, hledání úspor a optimalizace používání externích spolupracovníků a služeb – redakce zpravodajství se snaží maximálně využívat interní kapacity.

 

 

TRANSPARENTNÍ KOMUNIKACE S RADOU ČT

Generálnímu řediteli a jeho týmu se v neposlední řadě podařilo nastavit velmi otevřený, transparentní a efektivní způsob spolupráce s kontrolním orgánem televize – Radou České televize. V rámci otevřeného přístupu v podávání informací pořádá generální ředitel pracovní setkání se členy rady, kde jim představuje a vysvětluje své záměry ještě před samotným projednáváním a schvalováním na pravidelných zasedáních rady, jako tomu bylo např. u přípravy rozpočtu, představování nové vizuální prezentace, představení tří variant dětského kanálu nebo prezentace dlouhodobých rozvojových plánů.

 

 

Michaela Fričová, tisková mluvčí ČT

 
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

TOPlist