Česká televize se bude zabývat stížností zaměstnanců na nezávislost zpravodajství

Česká televize

Česká televize se bude zabývat anonymní stížností několika zaměstnanců ČT24 adresované Radě ČT. K posouzení jejich výhrad přizve nezávislého auditora.
Jedná se o zpochybnění nezávislosti a upozorňuje na cenzuru ve veřejnoprávní televizi.

 

 


 

„Dnes jsem měl možnost nahlédnout do anonymní stížnosti adresované Radě ČT, která obsahuje dílčí výhrady k práci redakce zpravodajství. O tom, že někteří ze sedmi set zaměstnanců ČT24 mají výtky k určitým reportážím, jsem věděl již od své schůzky s moderátorkou Danielou Drtinovou ze dne 12. srpna a následně ze schůzky s celým vedením zpravodajství a všemi moderátory dne 16. září. Požádal jsem je proto o konkrétní materiál, který by jejich podněty shrnul, avšak žádný text jsem ani přes opakované přísliby nikdy neobdržel. Veškeré výhrady byly prezentovány pouze prostřednictvím různých vyjádření nebo rozhovorů v některých tiskových nebo internetových médiích. Teprve dnes jsem mohl zhlédnout text, pod kterým byli podepsáni pouze dva z deklarovaných třiadvaceti zaměstnanců České televize, Daniela Drtinová a člen vedení televizních odborů Adam Komers,“ vysvětluje generální ředitel České televize Petr Dvořák a dodává: „Jejich výhrady, byť na první pohled zcela vytržené z kontextu, nicméně beru vážně. Požádal jsem proto o vyjádření ředitele zpravodajství Zdeňka Šámala a rozhodl jsem se, že k posouzení těchto dílčích výhrad přizvu nezávislého a důvěryhodného auditora. Zároveň předpokládám, že celé vyjádření vedení zpravodajství k popsaným výhradám nechám posoudit Etickým panelem ČT před tím, než ho budu prezentovat Radě ČT.“

 

„Veškeré analýzy vyváženosti a objektivity našeho zpravodajství, které máme k dispozici, jednoznačně deklarují, že v tomto směru nedochází ze strany České televize k žádným zásadním pochybením,“ říká ředitel zpravodajství ČT Zdeněk Šámal a doplňuje: „Intenzivně pracujeme na tom, abychom udrželi vysokou důvěryhodnost našeho zpravodajství, která je nesrovnatelná se zpravodajstvím komerčních stanic nebo s úrovní důvěryhodnosti tiskových nebo internetových médií. Velice mě proto překvapuje, že někteří editoři, kteří mají být údajně součástí anonymní skupiny podporující podnět podaný Radě ČT, nyní zveřejňují své výtky i k rok starým reportážím. Za zpravodajství na ČT24 totiž sami nesou velký díl zodpovědnosti, spolurozhodují o vysílání a vždy jsem předpokládal, že za svou prací i za jejími výsledky stojí. Za zarážející považuji rovněž to, že člen vedení redakce zpravodajství Adam Komers, který měl každý den možnost vyjadřovat své připomínky a výhrady, se nyní účelově staví do role stěžovatele. Navíc, ve výhradách, které jsem si mohl přečíst, dominovaly pouze výtky směrem k jedinému politickému subjektu, což je pro mě v objemu reportáží, které každý den vyrobíme, a v počtu politických i nepolitických subjektů, kterým se průběžně věnujeme, rovněž znejišťující. Budu tedy rád, pokud se jednotlivými stížnostmi bude zabývat nezávislý auditor, který jejich relevantnost posoudí. Jsem následně připraven generálnímu řediteli na základě těchto závěrů předložit konkrétní návrhy opatření v redakci zpravodajství a doufám, že celý tento proces přispěje k dalšímu posílení důvěryhodnosti ČT24. Věřím, že motivací všech anonymních i dvou podepsaných stěžovatelů je hlavně zlepšení a podpora transparentnosti a vyváženosti zpravodajství ČT, o kterou se od mého opětovného nástupu do ČT před dvěma lety intenzivně snažíme, a že uvedená aktivita nemá za cíl využít současné rozjitřené politické situace k podkopání autority současného vedení redakce zpravodajství.“

 

Alžběta Plívová
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

TOPlist