Měření hlasitosti reklam a teleshoppingu

Televize

Nový zákon stanovuje povinnost při zařazování reklam, teleshoppingu a označení sponzora do vysílání: „Provozovatel televizního vysílání je povinen zajistit, aby reklamy, teleshopping a označení sponzora byly vysílány takovým způsobem, že hladina hlasitosti jejich vysílání je v souladu s technickou specifikací stanovenou vyhláškou, kterou vydá Rada. Takový způsob vysílání se použije i při vysílání zvukových nebo zvukově-obrazových prostředků oddělujících reklamu a teleshopping od ostatních částí vysílání.“ Tento zákon nabude účinnosti dne 1. června 2013.


 

Dne 21. května 2013 byla ve Sbírce zákonů dále publikována prováděcí vyhláška Rady pro rozhlasové a televizní vysílání č. 122/2013 Sb., o některých charakteristikách zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání a o způsobu měření hlasitosti zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání. Cílem této vyhlášky je stanovit technickou specifikaci pro hladinu hlasitosti zvukové složky reklamy, teleshoppingu a označení sponzora. Tato vyhláška nabude účinnosti shodně se zákonem, který provádí, tj. dne 1. června 2013.

 

Dne 28. května 2013 pak Rada vydala stanovisko ke způsobu měření hlasitosti zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání podle vyhlášky č. 122/2013 Sb., v němž stanovila pravidla měření pomocí veličin, které mají korelaci se subjektivní hlasitostí reklamy, teleshoppingu a označení sponzora tak, aby bylo možno zjistit, zda vysílání reklam, teleshoppingu a označení sponzora odpovídá požadavkům nového ustanovení zákona.

 

Rada podle § 5 písm. y) a § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, vydává toto stanovisko ke způsobu měření hlasitosti zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání podle vyhlášky č. 122/2013 Sb., o některých charakteristikách zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání a o způsobu měření hlasitosti zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání, s účinností od 1. června 2013:

(1) Rada při měření hlasitosti zvukové složky reklamy, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání zahrnuje měření těchto veličin: a) hlasitost reklamy, teleshoppingu a označení sponzora, b) rozsah hodnot hlasitosti reklamy, teleshoppingu a označení sponzora a c) skutečná maximální špičková hladina hlasitosti reklamy, teleshoppingu a označení sponzora,
při zohlednění toho, jak jsou obdobné pojmy definovány v Doporučení Evropské vysílací unie EBU-R 128 „Normalizace hlasitosti a maximální povolená úroveň zvukových signálů“, Ženeva, srpen 2011.

 

(2) Měření hlasitosti zvukové složky reklamy, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání Rada provádí v celé délce reklamy, teleshoppingu a označení sponzora bez rozlišování na jejich jednotlivé součásti, jakými jsou mimo jiné řeč, hudba nebo ruchové efekty.

 

(3) Měření hlasitosti zvukové složky reklamy, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání Rada provádí hradlovací metodou podle Doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-R BS.1770-2 „Algoritmy pro měření hlasitosti zvukových programů a skutečné špičkové úrovně zvuku“, březen 2011.

 

(4) Měření hlasitosti zvukové složky reklamy, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání Rada provádí měřicím zařízením splňujícím požadavky Doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-R BS.1770-2 „Algoritmy pro měření hlasitosti zvukových programů a skutečné špičkové úrovně zvuku“, březen 2011 a požadavky Technického dokumentu Evropské vysílací unie EBU Tech Doc 3341 „Měření hlasitosti: měření v „režimu EBU“ na doplnění normalizace hlasitosti v souladu s EBU-R 128“, Ženeva, srpen 2011, přičemž zároveň měřicí zařízení, jímž bude prováděno měření rozsahu hodnot hlasitosti, bude splňovat požadavky Technického dokumentu Evropské vysílací unie EBU Tech Doc 3342 „Rozsah hlasitosti: parametr na doplnění normalizace hlasitosti v souladu s EBU-R128“, Ženeva, srpen 2011.

 

Kateřina Kalistová,
předsedkyně RRTV
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

TOPlist