Modernizované Události jsou po roce druhou nejsledovanější zpravodajskou relací v zemi

Česká televize

Hlavní zpravodajská relace Události se stala v prvním čtvrtletí 2013 druhou nejsledovanější televizní zpravodajskou relací v zemi. Pořad sledovalo na programu ČT1 nebo ČT24 v průměru 966 tisíc diváků starších 15ti let a každý čtvrtý divák, který v době jeho vysílání zapnul televizi.

 

 

 

Sledovanost hodinových Událostí roste kontinuálně od září loňského roku. Podle obsahové analýzy společnosti Media Tenor jsou Události tematicky nejpestřejší zpravodajskou relací na trhu. Aktuální výzkum mezi diváky ukazuje na silnou pozici Událostí z hlediska důvěryhodnosti, výběru a zpracování zpráv a také na převažující spokojenost s jejich podobou.

 

V prvním čtvrtletí letošního roku sledovalo Události na jednom z obou kanálů – ČT1 nebo ČT24 – v průměru 966 tisíc diváků denně. Hlavní zpravodajská relace si tak ukrajuje průměrný podíl na publiku 25,81 %, což je nejvíce od změny podoby Událostí v dubnu 2012 a posouvá Události na druhou nejvyhledávanější zpravodajskou relaci v zemi (viz. tabulka níže).

 

„Obecně platí, že Události těží z významných politických událostí. Lidé vnímají relaci jako nejdůvěryhodnější v zemi a obracejí se na ni vždycky v době, kdy potřebují relevantní, aktuální a profesionální zpravodajský servis. To se bezpochyby dělo během nedávných krajských, senátních a později prezidentských voleb. Za klíčové pro hodnocení Událostí ovšem považuji, že noví diváci u Událostí už zůstávají,“ říká Petr Dvořák, generální ředitel České televize.

 

V nové podobě a prodloužené hodinové stopáži vysílají Události od dubna loňského roku. Typické pro Události jsou čtyři stálí moderátoři, interaktivní tabule, téma dne, střídání příspěvků z domova a zahraničí a variabilita forem příspěvků od krátkých zpráv, přes reportáže až po živé vstupy.

 

Sledovanost hodinových Událostí roste kontinuálně od září loňského roku, kdy se Česká televize začala věnovat předvolebnímu vysílání před krajskými a senátními volbami. Absolutně nejvyšší sledovanost měla relace během lednové volby prezidenta, kdy prolomila hranici milionu diváků. V březnu (do 24. 3. 2013) se sledovanost ustálila v průměru na 938 tisících diváků a průměrném podílu na publiku 25,18 procenta, což bylo téměř o 80 tisíc více diváků a více než jeden procentní bod podílu na publiku než v březnu loňského roku.

 

Pokud jsou významné politické události impulsem ke zvýšení sledovanosti Událostí, je to dobré znamení, protože Události mají nabízet aktuální a relevantní souhrn toho nejdůležitějšího z politického, ekonomického a kulturního dění v Česku i zahraničí. Rostoucí sledovanost a spokojenost diváků vnímám současně jako signál, že lidé začínají hodinovou zpravodajskou relaci přijímat jako součást svého denního mediálního programu. Zájem o Události tak přičítám i formě, ve které se snažíme být maximálně srozumitelní a atraktivní, aniž bychom sklouzli klíbivosti, podbízivosti nebo zábavnosti,“ doplňuje ředitel zpravodajství České televize Zdeněk Šámal.

 

„Pozice druhé nejsledovanější zpravodajské relace je zavazující a udržet si ji bude vyžadovat další intenzivní práci. Události vysílají na delším časovém úseku než ostatní televize, čímž roste i riziko odchodu diváků. Ve své hodině si navíc musejí vystačit bez příspěvků, které jsou spíše zajímavé či zábavné, než významné a užitečné. To může část diváků odradit, ovšem takové jsou naše mantinely zpravodajství veřejné služby,“ vysvětluje šéfredaktor zpravodajství Petr Mrzena.

 

Události v současné podobě neřadí zprávy do tematických bloků nebo rubrik, ani podle žánrů. V relaci se střídají jednak příspěvky z domácí, zahraniční, ekonomické a kulturní rubriky a jednak zprávy, reportáže, práce s interaktivní obrazovkou a živé vstupy. Cílem je, aby divák informace vnímal, rozuměl jim a ty podstatné si i zapamatoval. Události zprávy začínají nejdůležitější zprávou dne. Následuje aktuální zpravodajství a reportážní bloky.

 

Příznivý trend zaznamenala v uplynulých měsících také divácká spokojenost s novým formátem Událostí. V prvním čtvrtletí se v hodnocení na škále 1 až 10 vytáhla na hodnotu 8,2, což odpovídá průměrné hodnotě divácké spokojenosti s pořady na všech televizních kanálech.

 

Hlavní zpravodajská relace je součástí širší koncepce zpravodajství České televize. Na programu ČT1 navazuje na Zprávy ve 12 a Události v regionech vysílané v 18 hodin. Témata Událostí rozvíjí pořad večerní pořad Události, komentáře. Zpravodajství se Česká televize věnuje v průběhu celého dne na ČT24, a to v sérii pravidelných pořadů – Studio 6, Studio ČT24, Ekonomika ČT24, Sport, Předpověď počasí, samostatná Ekonomika ČT24 a večerních pořadech Interview ČT24, Hyde Park a Zprávy ve 23 – i aktuálních tematických speciálech. Právě v souvislosti s lednovým prezidentským vysíláním zaznamenala také ČT24 dosavadní maxima ve sledovanosti. Přílohou tiskové zprávy jsou závěry obsahové analýzy společnosti Media Tenor a výzkumu mezi diváky od společnosti TNS AISA.

 

 

Události očima diváků (výzkum TNS Aisa)

Podle výzkumu TNS Aisa z letošního března považuje Události za nejdůvěryhodnější televizní zpravodajství 64 % diváků. Současnou podobu Událostí hodnotí v porovnání s podobou před změnou jako lepší 65 % dotázaných (26 % nerozlišuje a pro 8 % je spíše horší).

 

„Zpravodajství České televize je pro diváky zhruba třikrát důvěryhodnější než zpravodajství komerčních televizí. Diváci Události sledují zejména pro výběr zpráv z domácího a zahraničního dění, které nejsou pouze zajímavé, ale mají i dopad na dění ve společnosti, a v neposlední řadě také proto, že jsou nestranné a důvěryhodné. Pokud jde o změnu podoby Událostí, téměř dvě třetiny respondentů uvedly, že je mnohem lepší nebo spíše lepší v porovnání s jejich předchozím konceptem,“ komentuje hlavní závěry průzkumu David Fiala ze společnosti TNS Aisa.

 

Řazení příspěvků a struktura pořadu je diváky hodnocena jako určitě nebo spíše vyhovující. Podle 88 % diváků naplňují Události zpravodajskou úlohu veřejné služby (8 % neví, 3 % spíše nesouhlasí). Pro 71 % diváků je hlavním důvodem ke sledování Událostí kvalitní výběr informací, zpráv z domácího a zahraničního dění, které nejsou pouze zajímavé, ale mají i dopad či význam na dění ve společnosti. 53 % diváků volí Události kvůli reportážnímu zpracování nejdůležitějších událostí dne, 49 % pro nestranné, důvěryhodné, užitečné, 47 % regionální zpravodajství.

 

Na Událostech si diváci nejvíce cení aktuálnosti, důvěryhodnosti a srozumitelnosti. Dále oceňují profesionalitu sdělování a množství informací. Na konkrétním případě prezidentských voleb vyhodnotil průzkum Českou televizi jako nejsledovanější a nejlépe hodnocený zpravodajský servis. Výzkum provedla společnost TNS Aisa letos v březnu formou online dotazování na vzorku 1000 respondentů (reprezentativní populace ČR ve věku 15+), který sleduje alespoň dvakrát týdně jakékoliv zpravodajství (Události, Televizní noviny a Zprávy FTV Prima).

 

 

Rok Událostí z hlediska obsahu (obsahová analýza ČT zpravodajství 2012 společnosti Media Tenor)

Obsahovou analýzu Událostí a základní srovnání s hlavními relacemi komerčních televizí provedla za rok 2012 společnost Media Tenor. Podle analýzy, jejíž hlavní zjištění jsou zveřejněna také na webu České televize a tvoří přílohu této zprávy, jsou Události zejména více variabilní než relace komerčních televizí. Divákovi nabízí širší pole témat než komerční televize. V loňském roce uvedly Události například o čtvrtinu více hlavních témat (513) z domácího prostředí a o třetinu více (299) ze zahraničí než relace komerční televize, která se v tomto hodnocení umístila hned za Českou televizí.

 

Ve srovnání s relacemi komerčních stanic věnovaly Události menší prostor tematické kategorii bezpečnost – jinak nejvíce zastoupenému tématu jak v České televizi, tak v relacích komerčních televizí – a také kategoriím společnost, zábava a nehody. Vyšší počet příspěvků v porovnání s komerčními televizemi věnují Události naopak tématům umění, kultuře, státní správě, hospodářské politice a mezinárodním událostem.

 

Domácím tématům se věnovalo 73 % příspěvků, 7 % příspěvků se týkalo zahraničí ve vztahu k ČR a 21 % příspěvků informovalo o dění v zahraničí. Dvakrát větší počet příspěvků než relace komerčních stanic věnovaly Události ekonomickým tématům. V politické oblasti se dostaly jak v počtu příspěvků, tak prezentovaných politiků a politických stran a hnutí na historické maximum. Dvakrát větší počet příspěvků než relace komerčních stanic věnovaly Události ekonomickým tématům. V politické oblasti se dostaly jak v počtu příspěvků, tak prezentovaných politiků a politických stran a hnutí na historické maximum.

 

Desítku nejčastějších námětů úvodních reportáží loňských Událostí tvořily: vláda, korupce ve státní správě, volba prezidenta, Poslanecká sněmovna, státní rozpočet, církevní restituce, vyšetřování metylalkoholové aféry, daňová politika, státní zastupitelství a sociální dávky.

 

Michaela Fričová
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

TOPlist