RRTV napomenula rádio Frekvence 1 za pořad Dámský klub s tématy masturbace, dokonalé dámské přirození a menstruace

Radio

Rada pro televizní a rozhlasové vysílání upozornila rádio Frekvence 1, patřící společnosti Lagardère, na několikanásobné porušení zákona za odvysílání pořadu Dámský klub s tématy masturbace, dokonalé dámské přirození a menstruace. Lagardère poukazuje na možnou protichůdnost názorů odborníků.

 

 


 

„Zatím máme k dispozici pouze tiskovou zprávu, nikoliv oficiální stanovisko RRTV. Neznáme tedy plné znění posudků, nevíme kdo je zadával a za jakým účelem. Při přípravě pořadu Dámský klub spolupracujeme s renomovanými odborníky z řad sexuologů, psychologů a soudních znalců, abychom pořad vytvářeli v souladu s moderními odbornými trendy a českým právním řádem. Z tiskové zprávy RRTV vyplývá jen to, že RRTV má k dispozici jiná odborná stanoviska, než my. Ne lepší, ne správnější, ne hodnověrnější – jen jiná,“ komentuje zprávu RRTV Miroslav Škoda, ředitel rádia Frekvence 1.

 

 

Zpráva z 10. zasedání Rady pro televizní a rozhlasové vysílání, konaného dne 28. 5. 2013:

Rada v rámci své kompetence upozorňuje provozovatele rozhlasového vysílání, společnost Frekvence 1 na porušení zákona, kterého se provozovatel dopustil tím, že dne 27. února 2013 odvysílal v čase od 10:00 do 12:00 pořad „Dámský klub“ s tématem masturbace. Moderátorky Dámského klubu Frekvence 1 zvolily na téma masturbace způsob, který nevede k vytváření potřebné sexuální kultury, ale naopak vede k posilování a jakési normalizaci sexuální subkultury a jejího vyjadřování. Také čas, kdy byl pořad vysílán, je z hlediska obsahu nevhodný. V situaci, kdy tento pořad vyslechne i nedospělý jedinec, může dojít u něho k fixaci nevhodného způsobu vyjadřování a může je nadále považovat jako vyjadřování veřejně normální. Za nejzávažnější pochybení lze považovat zveřejňování vlastní masturbace, vyzývání ke zveřejnění masturbace, „ výzvu k celostátní masturbaci“ a soutěži v ní. V pořadu se příležitostně také glorifikuje masturbace v nevhodném prostředí a není taková situace následně moderátory pořadu korigována, idealizuje se také vliv masturbace na celkové zdraví jedince. Takové presentování a přístup k vysoce intimní sexuální aktivitě, jakou masturbace je, u nedospělého jedince závažným způsobem porušuje hodnotový systém potřebný pro kvalitní vývoj a rozvoj sexuality. Jedinec pod vlivem nevhodných a zkreslených informací může být později vystaven i situaci, kdy se dostane do rozporu se zákonem, neboť nebude mít vytvořené dostatečné zábrany ve svém sexuálním chování. U dosud psychosexuálně a sociosexuálně nezralého jedince pak nevhodné idealizování masturbace a jejího vlivu na celkové zdraví může vytvořit patologickou závislost, která závažným způsobem ovlivňuje párovou sexualitu. Rada provozovateli stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.

 


Rada v rámci své kompetence upozorňuje provozovatele rozhlasového vysílání, společnost Frekvence 1 na porušení zákona, kterého se provozovatel dopustil tím, že dne 1. března 2013 odvysílal v čase od 10:00 do 12:00 pořad „Dámský klub“ s tématem podoby dokonalého dámského přirození. Veškeré v předmětném pořadu vyslovované komentáře mající sexuální podtext či „citované SMSky“ se sexuálním podtextem svým sdělovaným obsahem narušují a svým způsobem tak i částečně ohrožují psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých (jejich vývojový potenciál). Jako příklad lze uvést všechny výroky, které se vztahují k popisování „podoby dokonalého dámského přirození“. Verbální sdělení takového obsahu mají vysoce selektivní charakter z pohledu posluchačské veřejnosti a nelze takovýmto podnětům vystavit tu část populace, která se nachází v jakémkoliv stádiu tvorby postojů k otázce sexuality s tím, že i při jednorázovém vystavení nelze s potřebnou pravděpodobností vyloučit možnost narušení geneze některé z postojových rovin u některého z „nedospělých“ náhodných posluchačů. Obsahové zaměření, používaná terminologie, forma prezentace informací se sexuální tématikou naprosto neodpovídá specifickým požadavků na způsob sdělování takto laděných informací kategorii dětí či kategorii dospívající mládeže. Obsahové zaměření, používaná terminologie a forma prezentace jsou určeny určité části dospělé populace, u které lze předpokládat již vytvořené postojové nasměrování, které nevyvolá u daného jedince signifikantní změny a svým způsobem pozitivně osloví hlavně ty posluchače, kteří postojově konsonují se způsobem komunikace, která je v pořadu prezentována. Pro oslovení populace dětí a dospívajících je však způsob komunikace uplatňované v předmětném pořadu naprosto nevhodný. V případě malých dětí (kategorie „rané dětství“) dochází v předmětném pořadu k sdělování řady údajů, které neodpovídají jejich kognitivnímu potenciálu, vyvolávají u nich „informační zmatek“ a navozují u nich naprosto nežádoucí stavy hlavně v oblasti kognitivní roviny vytvářejících se postojů. U takto malých dětí může registrace obsahů verbálních sdělení ostře disonovat se způsobem aplikované rodičovské výchovy a získání informací způsobem, jak jsou prezentovány v předmětném pořadu může negativně ovlivnit do té doby uplatňované „výchovné postupy“. U starších dětí (kategorie „střední dětství“) a dospívajících (kategorie „počátek dospívání“ mohou sdělované informace kromě „informačního zmatku“ a navození nežádoucích stavů ještě vyvolat nežádoucí „akceleraci“, pro kterou nejsou často psychosexuálně připraveny. Zvláště pak u kategorie dospívajících může v některých případech při opakovaném sdělování takto laděných informací docházet k utváření nevhodných a nežádoucích postojů k sexualitě, a to nejen v rovině kognitivní (např. ve způsobu komunikace), ale i v rovině behaviorální (specifickému způsobu chování vůči sexuálnímu partneru) a nelze v některých případech vyloučit i zasažení roviny emocionální. Rada provozovateli stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.

 


Rada v rámci své kompetence upozorňuje provozovatele rozhlasového vysílání, společnost Frekvence 1 na porušení zákona, kterého se provozovatel dopustil tím, že dne 6. března 2013 odvysílal v čase od 10:00 do 12:00 pořad „Dámský klub“ s tématem ženské menstruace. Škodlivost působení tohoto pořadu pro děti a dospívající mládež lze spatřit v celkově vulgárním a hrubě pokleslém vedení pořadu, používání vulgárních a obhroublých výrazů, primitivním vtipkování a asociování intimní a citlivé problematiky s pudově prvosignální problematikou sexuality a partnerských vztahů. U nedospělých jedinců, kteří nemají ještě dostatek životních zkušeností, včetně sexuálních (nebo si je teprve začínají vytvářet), má působení informací, výrazů, postojů a způsob reagování v mediích silně sugestivní a návodný účinek. Zvláště pak v oblastech, které se dotýkají tak silně emočně exponované oblasti, jako je sexualita nebo obecně vztahy mezi pohlavími. Rada provozovateli stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.

 
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

TOPlist