Sledování více družic najednou

Satelity

Máte-li zájem o příjem co největšího množství programů nebo konkrétních programů nacházejících se na různých družicích, budete muset investovat do složitějšího zařízení, které umožňuje příjem z více satelitů. Řešením může být multifocus či motorické natáčení paraboly.

 

 


 

Dnes můžete sledovat tisíce televizních a rozhlasových pořadů z mnoha satelitů. Nejčastěji jsou to u nás Astra 1, Astra 3B, HotBird, a další. Problémem však je, jak sledovat více satelitů najednou, když je každý na jiné pozici (13,0°E Hot Bird; 19,2°E Astra 1; 23,5°E Astra 3B; …).
Způsobů takového příjmu je několik. Nejčastější možností je použití více konvertorů v jedné parabole. Další možností je motorické natáčení parabolické antény.

 

 

Jedna parabola – více konvertorů

Multifeed (multifocus) – je princip, kdy je jeden konvertor namontován přímo do ohniska paraboly a ostatní jsou ve speciálním držáku namířeny do ohniska paraboly ze stran a „šilhají“ tak na družice na jiných pozicích. Vstupy z jednotlivých konvertorů se přepínají povely DiSEqC.

 

Monoblock – jeden konvertor na dvě družice
Chcete-li sledovat stanice ze dvou konkrétních satelitů (Astra-Hot Bird; Astra 1-Astra 3A), můžeme použít speciální konvertor, který se nazývá monoblok.
Jedná se vlastně o dva konvertory v jednom pouzdře, vyrobené tak, aby po namontování do paraboly jeden směřoval na pozici jedné družice (např. 19,2°E) a druhý na pozici druhé družice (např. 13°E) a to bez jakéhokoliv složitého nastavování. Konvertory se přepínají pomocí signálu DiSEqC.

 

Motorické natáčení paraboly

Motorické natáčení parabolyŘízení motoru je ovládáno pomocí impulsů jdoucích koaxiálním kabelem ze satelitního přijímače, který má v paměti uložené příslušné pozice. Otáčením motoru je natáčena parabola. Parametry motoru a mechanismu natáčecího systému je dán rozsah natáčení.
Výhodou tohoto řešení je možnost příjmu většího počtu družic, než při použití více konvertorů na jedné parabole.
Nevýhodou je větší prodleva při přepínání mezi kanály, které se nacházejí na různých družicích. To může trvat desítky sekund až minuty. Další nevíhodou je možnost příjmu pouze pro jednoho účastníka (parabola nemůže být v jeden čas natočena na více družic).

 

DiSEqC

DisEqC (Digital Satellite Equipment Control) – slouží k přepínání signálů z několika konvertorů. Pro každý konvertor nastavíte v menu přijímače jinou hodnotu (např. A a B; 1 a 2; … dle konkrétního zapojení).
Signály DiSEqC slouží i k ovládání přídavného natáčecího zařízení (DiSEqC ve verzi 1.2.)

 
TOPlist