Slovník pojmů digitálního vysílání

Výkladová slovník, který obsahuje nejčastější termíny, které se užívají v souvislosti s digitálním vysíláním.

 

1080i – zobrazovací mód standardu HDTV při kterém je obraz rozdělen na 1080 vertikálních řádků. Písmenko “i” značí, že je obraz sestavován “prokládaně” (interlaced). Rozlišení obrazu je 1920 × 1080 pixelů a poměr stran 16:9. 1080i podporují HDTV televize označené logem HD Ready. Počet pixelů je poloviční oproti módu 1080p. Rozdíl mezi 1080i a 1080p je pouhým okem takřka nepostřehnutelný.

 

1080p – nejkvalitnější zobrazovací mód standardu HDTV. Písmenko „p“ značí neprokládaný obraz (progressive scan). Jeden snímek se skládá z 2,07 milionu pixelů. Rozlišení obrazu je 1920 × 1080 pixelů a poměr stran 16:9. Označuje se Full HD.

 

8PSK – 8-PSK (Phase Shift Keying) je typ fázové modulace (má 8 stavů). Výhodou použití modulace 8-PSK je větší přenosová rychlost vůči modulacím s méně stavy nebo lze při 8-PSK snížit šířku pásma přenosu.

 

A-PID – Audio Packed Identification

 

Azimut – je orientovaný úhel, který svírá určitý směr. Měří se ve stupních po směru pohybu hodinových ručiček, tj. od severu k východu. Setkáte se s ním při nastavování satelitní paraboly – natočení ve směru sever – jih (vodorovný úhel).

 

Blu-ray – patří k třetí generaci optických disků (nástupce DVD), určených pro ukládání digitálních dat. Data se ukládají ve stopě tvaru spirály. Pro zápis a čtení disků Blu-ray se používá laserové světlo. Technologii vyvinula japonská firma Sony ve spolupráci s firmou Philips. Na jednu stranu Blu-Ray disku lze zaznamenat až 25 GB.

 

CAM – Conditional Access Module – dekódovací modul

 

CI – Common interface – rozhraní digitálního přijímače určené pro vkládání CAM modulů. Prijímače s CI sloty jsou určeny pro příjem placených kanálů (Pay TV).

 

Cinch – konektor pro připojení analogového audio nebo video signálu (žlutá – videosignál; červená – audio (R); bílá – audio (L) )

 

Conax – jeden z druhů kódovacího systému. Díky němu se může omezit přístup k televizním programům z důvodu poplatků nebo autorských práv. K tomu to je třeba příslušná dekódovací karta.

 

CryptoWorks – jeden z druhů kódovacího systému. Díky němu se může omezit přístup k televizním programům z důvodu poplatků nebo autorských práv. K tomu to je třeba příslušná dekódovací karta. V součastnosti je to nejrozšířenější systém podmíněného přístupu v ČR. Postupně je však nahrazován systémem Irdeto.

 

CVBS – kompozitní videosignál. Způsob propojení analogového videosignálu mezi přístroji. Ve střední evropě se používá systém PAL.

 

DAB – Digital Audio Broadcasting – systém pro přenos kvalitních audio programů s využitím zemských (T-DAB) a družicových (S-DAB) vysílačů.

 

DD – Dolby Digital – digitální zvukový formát (dva přední, středový, dva surroundy a subwoofer = 5.1)

 

Digi TV – placená satelitní služba

 

DiSEqC – Digital Satellite Equipment Control – slouží k přepínání signálů z několika konvertorů. Signály DiSEqC slouží i k ovládání přídavného natáčecího zařízení (DiSEqC ve verzi 1.2.)

 

DVB – Digital Video Broadcasting – označení MPEG standardu (DVB-S … satelitní; DVB-T … terestrické; DVB-C … kabelové; DVB-H … mobilní)

 

DVB-C – Digital Video Broadcasting – Cable . . . standard digitálního vysílání kabelové televize

 

DVB-H – Digital Video Broadcasting – Handhelds . . . standard pozemního digitálního vysílání pro příjem na mobilními telefony a PDA

 

DVB-S – Digital Video Broadcasting – Satellite . . . standard digitálního vysílání přenášeného satelitní cestou

 

DVB-T – Digital Video Broadcasting – Terrestrial . . . digitální zemské (terestriální) vysílání

 

Elevace – sklon paraboly vzhledem ke kolmici k zemskému povrchu (svislý úhel)

 

EPG – Electronic Program Guide – elektronický programový průvodce. Poskytuje informace o vysílaných programech. Některé TV stanice vysílají svůj televizní program i na několik dní dopředu.

 

FEC – Forward Error Correction – poměr korekce chyb při přenosu digitálního signálu. V praxi 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 a 7/8.

 

F-konektor – šroubovací konektor, který se připevňuje na konec koaxiálního kabelu

 

FTA – Free To Air – vysílání nekódovaných programů

 

Full HD – plné HD rozlišení, které se označuje jako „Full HD“ a je definováno rozlišením 1920 x 1080 neprokládaně

 

HD Ready – je norma, kterou musí zařízení splňovat, aby bylo schopné přijímat signál HDTV neboli High-definition television. Takové zařízení může být označeno logem HD Ready.

 

HDD – Hard Disk Drive – pevný disk v digitálních přijímačích na které je možno ukládat vysílené programy a opětovně je přehrávat

 

HDMI – je zkratka anglického označení High-Definition Multi-media Interface. Je to rozhraní pro přenos nekomprimovaného obrazového a zvukového signálu v digitálním formátu. Může propojovat zařízení jako například satelitní přijímač, DVD přehrávač nebo A/V receiver s kompatibilním výstupním zařízením, jako například plazmová televize.

 

HDTV – High Definition Television – označuje formát vysílání televizního signálu s výrazně vyšším rozlišením, než jaké umožňují tradiční formáty

 

CHID – Channel Identification – identifikační řetězec pro kanál.

 

ID – Identification – identifikační řetězec (označující poskytovatele, transpondér, kanál, službu)

 

Irdeto – jde o systém podmíněného přístupu ke kódovaným stanicím na satelitu. Vyvíjí ho stejnojmenná firma, pod kterou patří i systém CryptoWorks. Ten postupně utlumuje svoji činnost a dále bude podporováno již jen Irdeto. V ČR používá Irdeto operátor Skylink a k přechodu se chystá i CS link.

 

ISIPRO – automatické stahování aktualizací programů přímo ze satelitu.

 

LCD – zkratka liquid crystal display (displej z tekutých krystalů) je tenké a ploché zobrazovací zařízení.

 

LINUX – Linux je svobodný operační systém unixového typu. Využití i zdrojový kód je volně (zdarma) k dispozici každému.

 

LNB konvertor – Low Noise Block (nízkošumová jednotka) je umístěn před parabolou a směřuje do jejího ohniska. Přijímaný signál z družice zesiluje a konvertuje na nižší kmitočty.

 

LNB skew (polarizační úhel) – sklon polarizační roviny (úhel pootočení LNB v držáku)

 

MPEG – Moving Pictures Experts Group – název standardu pro přenos audia a videa

 

MPEG-2 – kompresní standard

 

MPEG-4 – kompresní standard

 

Multifeed – neboli multifocusem se v satelitní technice nazývá příjem signálu z více družic na jedné parabole. Při použití multifocusu se přijímá jedna pozici přímo, ostatní konvertory snímají pouze stranově odražené signály („šilhají“). S tím souvisí velikost paraboly, která je k tomu třeba.

 

Multiplex – balíček televizních a rozhlasových programů a doplňkových služeb vysílaný na jednom kanále v rámci digitálního vysílání

 

Nagravision – jeden z druhů kódovacího systému. Díky němu se může omezit přístup k televizním programům z důvodu poplatků nebo autorských práv. K tomu to je třeba příslušná dekódovací karta. V ČR tento systém využívá například služba Digi TV.

 

NIT – Network Information Table

 

NTSC – National Television System(s) Committee) je standard kódování analogového televizního signálu, který vznikl v USA a je používán v převážné většině Amerického kontinentu, v Japonsku, Jižní Koreji a na Filipínách.

 

OSD – On Screen Display – menu na televizní obrazovce

 

OTA – upgrade firmware přístroje prostřednictvím satelitu

 

PAL – (phase alternating line) je jeden ze standardů kódování barevného signálu pro televizní vysílání. Dalšími standardy jsou SECAM (Francie) a NTSC (Severní a střední Amerika).

 

Parabola – parabolická anténa, odráží přijímaný signál do svého ohniska, ve kterém je konvertor (LNB). Čím je větší plocha paraboly, tím silnější signál bude přijímačem v jejím ohnisku detekován. Má tedy větší zisk, roste tím ale její směrovost a tím i nároky na přesné nastavení.

 

PCR – Program Clock Reference – časová značka vysílaná spolu s televizním signálem (jednou za 100 ms) za účelem synchronizace s dekodérem.

 

Počty předvoleb – udává počet programů, které můžeme uložit do přijímače.

 

Polarizace – horizontální nebo vertikální

 

PVR – Personal Video Recorder – označuje zařízení umožňující nahrávání a přehrávání záznamů

 

QPSK – modulace, Quadrature Phase Shift Keying (čtyřstavová), 8PSK, 16PSK (vícestavové).

 

Receiver – neboli přijímač

 

RF modulátor – pro připojení televizorů (které namejí SCART nebo CINCH) pomocí anténního kabelu s dígitálním přijímačem

 

RGB – (Red Green Blue) – Červená zelená modrá. Nejkvalitnějšího připojení analogového videosignálu mezi přístroji.

 

RS-232 – sériové rozhraní pro připojení digitálního přijímače k počítači za účelem nahrání nového firmwaru, nastavení, …

 

S/PDIF – Sony/Philips Digital Interface – digitální optický audio vstup/výstup

 

SCART – konektor pro propojování audio a video zařízení

 

Set-Top-Box – digitální satelitní přijímač

 

SID – Service Identification – identifikační řetězec pro službu.

 

SR – Symbol Rate – symbolová rychlost. Vyjadřuje počet symbolů, které projdou multiplexem za sekundu. V digitální satelitní televizi je nejběžnější SR 27 500, SR 22 000

 

Surflock – je ochrana před neoprávněným sledováním programů z jedné karty na více přijímačích (sdílení dekódovacích karet – tzv. card sharing). Je implementována do dekódovacích karet Irdeto (např. Skylink). Může způsobil i nemožnost nahrávání ze satelitu (funkce PVR).

 

S-Video – Separated Video – oddělené zobrazení, je norma analogového kompozitního videosignálu pro přenos obrazu v rozlišení SD. Používá konektory miniDIN se čtyřmi vývody.

 

Teletext – je přenos textových informací prostřednictvím
televizního signálu.

 

TID – Transponder Identification – identifikační řetězec pro transpondér.

 

Timer – časovač – umožňuje např spustit nahrávání ve zvolenou dobu.

 

TimeShift – režim, umožňující sledování televizního programu se zpožděním

 

Transpondér – TP – je vysílací kanál na družici, jehož prostřednictvím se šíří satelitní vysílání.

 

Tuner – je technické zařízení, které umožňuje zpracovat vysokofrekvenční signál, získaný z antény, a dekódovat z něj signál pro další zpracování. Může se jednat o samostatné zařízení nebo součást jiného komplexnějšího elektronického zařízení (například televize nebo radiopřijímače)

 

TWIN tuner – druhý tuner v přijímači. V praxi z jednoho tuneru můžeme nahrávat programy a z druhého sledovat aktuálně jiné programy. Tato možnost je nejčastěji k dispozici v přijímačích s HDD.

 

UHF – Ultra High Frequency – frekvence elektromagnetického vlnění v rozsahu 470 až 860 MHz, které se používá k pozemnímu přenosu televizního vysílání.

 

UHF modulátor – Možnost naladění satelitu na TV v pásmu 21.-69.K. UHF modulátor je využíván zejména k připojení starších televizorů, které nemají konektor SCART nebo CINCH.

 

UPC Direct – placená satelitní služba

 

Upgrade – aktualizace verze software přístroje. Některé přístroje umožňují upgrade pomocí propojení s počítačem pomocí sériového rozhraní (RS-232, USB)

 

USALS – s DiSEqC motorem ve spolupráci s povelem Goto X, stačí zadat zeměpisnou polohu místa příjmu. Zjednodušuje to instalaci a nastavení natáčecího zařízení.

 

USB – Universal Serial Bus – univerzální sériové rozhraní pro připojeni k PC (stejná funkce jako RS-232)

 

V-PID – Video Packed Identification

 

XviD – kodek pro kompresi videa založený na MPEG-4 formátu.

 

YPbPr – signál je přenášen třemi stíněnými koaxiálními kabely s cinch konektory. Obraz je tvořen pomocí jedné jasové složky a dvou složek barev (Pb, Pr).

 
TOPlist