Za sledování České televize ze satelitu nemusíte platit servisní poplatek

Česká televize

Když lucemburská společnost M77 Group vlastnící satelitní platformy CS Link a Skylink ohlásila zavedení servisního poplatku, zvedla vlnu nevole. Ozývaly se hlasy, že mají být programy ČT ze zákona dostupné všem a že už si diváci za jejich příjem platí formou koncesionářských poplatků. Vedení ČT se podařilo vyjednat ústupek – pokud se rozhodnete sledovat pouze stanice České televize (Čt1, Čt2, Čt24 a Čt4 Sport) můžete si zažádat o výjimku a budete od servisního poplatku osvobozeni. Připravíte se však o možnost sledování ostatních kódovaných programů ze satelitu.


 

Zavedením servisního poplatku od září 2012 za karty pro satelitní vysílání Skylink/CS Link ze strany společnosti M77 Group došlo k situaci, kdy lidé, kteří řádně platí zákonné televizní poplatky, by byli nuceni platit další poplatek, chtějí-li sledovat vysílání programů České televize prostřednictvím přístupových karet Skylink/CS Link. Po vzájemném jednání obou stran se podařilo najít řešení, které zaručí řádně platícím koncesionářům ČT bezplatný satelitní příjem vysílání České televize.

 

Došlo ke zřízení režimu Karta ČT, o který může požádat každý divák, který platí koncesionářské poplatky nebo je ze zákonných důvodů (zdravotní, sociální) osvobozen od placení tv poplatků a zároveň přijímá satelitní vysílání prostřednictvím standardních karet CS Link a SkyLink. Standardní karty CS Link a Skylink mohou být na základě písemné žádosti bezplatně zkonvertovány na Kartu ČT, která divákům zaručí přístup ke všem programům České televize bez nutnosti platit servisní poplatek. Zájemci musí vyplnit formulář, obsahující číslo přístupové karty, osobní údaje poplatníka (jméno, adresa, telefonní číslo a e-mail) nebo firmy a předtištěné krátké prohlášení, že zákazník žádá o poskytnutí přístupu k programům ČT přes satelit prostřednictvím konverze své přístupové karty na Kartu ČT s vědomím toho, že žádné jiné programy kromě programů ČT nebude možno na této kartě po její konverzi přijímat.

 

Zájemci o konverzi karty Skylink/CS Link na Kartu ČT se mohou hlásit od 24. 8. 2012, stávající karta bude bez nutnosti fyzické výměny elektronicky převedena na Kartu ČT nejpozději do pěti pracovních dnů.

 

O konverzi karty Skylink/CS Link na Kartu ČT mohou žádat jak uživatelé satelitních karet typu CryptoWorks tak Irdeto ICE. U karet typu CryptoWorks je nutno počítat s budoucím přechodem na jiný typ kódování.

 

Žádosti o konverzi karty si můžete stáhnout zde (pro domácnosti), nebo zde (pro podnikatele a organizace, které vyplněné zašlete na adresu: Česká televize, televizní poplatky-karta ČT, Kavčí hory, 140 70 Praha 4. Případně můžete požádat Divácké centrum ČT o zaslání formulářů na vaši adresu.

 

Česká televize si vymezuje právo zkonvertovat maximálně tři satelitní karty na jednoho poplatníka, v případě firem pak maximálně do počtu placených tv přijímačů.

 

 

Obecné informace o dekódovacích kartách

Česká televize šíří své programy také prostřednictvím satelitu. Pro tento druh příjmu je nutná ofsetová nebo parabolická anténa, digitální satelitní přijímač s dekódovacím modulem a dekódovací karta. Vybavení pro digitální satelitní příjem lze zakoupit v prodejnách s elektronikou a satelitní technikou nebo přímo u firmy provozující karty Skylink a CS Link.

 

Aktivace dekódovacích karet se v uvedených firmách provádí na základě žádostí o aktivaci dekódovací karty pro domácnosti, podnikatele a nebo provozovatele STA. Kabelové společnosti žádají o aktivaci Českou televizi. Tiskopis žádosti je přiložen k dekódovací kartě. Společnosti navíc mohou nabízet možnost registrace karty přes internet, formou SMS zprávy nebo přes WAP – bližší informace na jejich respektive stránkách (viz „Kontakty“).

 

Písemnou žádost o aktivaci zašlete do stanoveného počtu dnů od prvního vložení dekódovací karty do přístroje na adresu společnosti provozující karty Skylink a CS Link. V žádosti dokládá žadatel splnění evidence poplatníka ve smyslu zákona č. 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích sdělením spojovacího čísla SIPO či variabilního symbolu, pod kterým je poplatek pravidelně hrazen.

 

Pokud není žadatel evidován jako řádný poplatník televizních poplatků nebo má dluhy vůči ČT, může být karta na žádost ČT zablokována.

 

Žádost obsahuje místopřísežné prohlášení, ve kterém se uživatel vlastním podpisem zavazuje užívat dekódovací kartu ve smyslu výše uvedeného zákona a v souladu s mezinárodní ochranou autorských práv pro satelitní vysílání. To znamená, že uživatel s trvalým pobytem na území České republiky nebude dekódovací kartu vyvážet do zahraničí, bude ji používat pouze pro svou osobní potřebu a pro potřebu členů své domácnosti. Zároveň bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě nerespektování uvedených skutečností bude po písemném upozornění dekódovací karta zablokována.

 

Výjimku tvoří pouze někteří slovenští provozovatelé televizního kabelového rozvodu, kteří jako členové „kabelových asociací“ mají oprávnění vysílat na Slovensku programy ČT1 a ČT2 na základě smlouvy EBU s Českou televizí.

 

Jakékoli změny v údajích na žádosti je uživatel povinen písemně oznámit společnosti provozující karty Skylink a CS Link (viz „Kontakty“).

 

 

KONTAKTY

Satelitní televize Skylink
P.O.BOX 4
709 00 Ostrava 9
(dříve Trade and Technology)
www.skylink.cz

 

Satelitní televize CS Link
PO BOX č. 4
709 00 Ostrava 9
(dříve GITAL)
www.cslink.cz

 

Žádosti kabelových společností o aktivaci DK vyřizuje v ČT:

Alice Štrobachová
oddělení Prodej komerčního vysílání a nová média
e-mail: Alice.Strobachova@ceskatelevize.cz
tel.: 2 6113 7459

 

 

Článek připraven z podkladů – PR České televize

 
3 Responses to Za sledování České televize ze satelitu nemusíte platit servisní poplatek

 1. Jiří Větvička napsal:

  prosím o sdělení proč mě nejdou programy ČT mám řádně zaplacenou kartu skylink č. 4 280 167 973 4 dík za vysvětlení

 2. Jana napsal:

  Dobrý večer, nějak tomu nerozumím, jsem uživatelem Skylinku, ale jelikož televizi moc nevyužívám, tak bych chtěla zkusit dekodovací kartu Irdeto zablokovat /písemnou žádostí do ˇCeské televize. Pak mohu zjistit, že mi další programy chybí a budu chtít zase zpět kartu aktivovat, bude to možné ? Děkuji za odpověd.

 3. Jaroslav Dvořák napsal:

  Dobrý den
  Potřeboval bych zprovoznit české programy na kartu číslo 42571350810.Žádost jsem podal o konverzi 28.1.2020.Četl jsem že mohu takto sledovat i programy od Primy.
  Proto prosím o odpověď proč tyto programy nejdou
  S pozdravem Dvořák Jaroslav

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

TOPlist