Česká televize:Omyly v pořadu TV Barrandov

Česká televize

V pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa zazněla celá řada zavádějících a manipulativních tvrzení a nepravdivých výroků. V článku je Česká televize uvádí na pravou míru.

 

 

 


 
 

V pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa zazněla částka 135 korun za televizní poplatek celkem šestnáctkrát, částka 7 miliard korun v souvislosti s ročním rozpočtem ČT pak jednadvacetkrát. Vedle toho pak také celkem devatenáct zavádějících a manipulativních tvrzení a osmnáct nepravdivých výroků.

 

JAROMÍR SOUKUP: „ZA PRVÉ, NEJSEM PRO ZRUŠENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍCH MÉDIÍ, TO ANI
NÁHODOU. JEN MĚ ŠTVE, ŽE KAŽDÝ Z NÁS PLATÍ KAŽDÝ MĚSÍC 135 KORUN…“
ZAVÁDĚJÍCÍ TVRZENÍ.
POPLATKY JSOU VE SVÉ VĚTŠINĚ ODVÁDĚNY
ZA CELOU DOMÁCNOST.
Poplatníkem televizního poplatku je podle zákona č.348/2005 Sb. v platném znění fyzická osoba, která je
vlastníkem televizního přijímače nebo jeho uživatelem, pokud není poplatníkem vlastník. Televizní poplatek
platí fyzická osoba z jednoho televizního přijímače, z druhého a každého dalšího televizního přijímače se
poplatek neplatí. Poplatek se neplatí rovněž z televizního přijímače, který je v držení fyzických osob
žijících s poplatníkem v téže domácnosti. Televizní poplatek platí i účastník televizního kabelového
rozvodu, protože televizní poplatek není součástí platby za kabelový rozvod.
JAROMÍR SOUKUP: „…A VEŘEJNOPRÁVNÍ TELEVIZE PŘITOM NEPODLÉHÁ
VŮBEC ŽÁDNÉ KONTROLE.“
NEPRAVDA.
HOSPODAŘENÍ ČT PODLÉHÁ TŘÍSTUPŇOVÉ KONTROLE.
Rada ČT zvolená Poslaneckou sněmovnou schvaluje rozpočet, půlroční a roční zprávy o hospodaření
a Výroční zprávu o hospodaření. Rada ČT má Dozorčí komisi, specializovaný odborný orgán ve věcech
kontroly hospodaření, jejíž členové mohou nahlížet do všech účetních dokladů a dalších písemností.
Výroční zpráva o hospodaření je schvalována Poslaneckou sněmovou. Každý rok provádí nezávislý auditor
kontrolu hospodaření, účetní závěrky a Výroční zprávy ČT. V posledních pěti letech byl audit prováděn
renomovanou mezinárodní společnosti EY, která ve svých zprávách potvrdila, že Výroční zpráva podává
věrný a poctivý obraz o hospodaření ČT, a že účetní závěrka je v souladu s právními předpisy platnými v ČR.

 

JAROMÍR SOUKUP: „…TOHO JAK EFEKTIVNĚ NAKLÁDÁ SE 6 MILIARDAMI KORUN,
KTERÉ OD NÁS VYBERE.“
NEPRAVDA.
PRŮMĚRNÝ PŘÍJEM ZA POSLEDNÍ 3 ROKY ČINIL 5,66 MILIARDY ZA ROK (VIZ VÝROČNÍ
ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ).

 

JAROMÍR SOUKUP: „JE SICE PRAVDA, ŽE O TOM, ZDA VEŘEJNOPRÁVNÍ TELEVIZE MÁ,
NEBO NEMÁ VYSÍLAT NAPŘÍKLAD ONU REKLAMU, SE MLUVÍ JIŽ OD POLOVINY 90. LET.
ALE KE SHODĚ DOPOSUD NIKDO NEDOŠEL.“
ZAVÁDĚJÍCÍ TVRZENÍ.
REKLAMU VE VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE JASNĚ UPRAVUJÍ ZÁKONY.
A to konkrétně zákon č. 483/1991 Sb. o České televizi a zákon č. 231/2001 Sb.
o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
JAROMÍR SOUKUP: „TAKŽE ČESKÁ TELEVIZE SI ZATÍM V KLIDU REKLAMU VYSÍLÁ
A ZÁROVEŇ OD VÁS INKASUJE PENÍZE NA VYSÍLÁNÍ. NO, ONA TEDY ŘÍKÁ, ŽE MOC
NEVYSÍLÁ, PROTOŽE ZÁKON JÍ TO REGULUJE ALE PŮL MILIARDA. NO, PŮL MILIARDA
Z REKLAMY ASI PRO ČESKOU TELEVIZI NEJSOU PENÍZE, UZNÁVÁM.“
NEPRAVDA.
ZA VYSÍLÁNÍ REKLAMY MĚLA ČT V ROCE 2016 117 MIL. KČ.
Ze 117 mil. Kč z reklamy, kterou, dle zákona, smí ČT vysílat pouze na kanálech ČT2 a ČT sport,
odvádí 34 mil Kč do Státního fondu kultury.
JAROMÍR SOUKUP: „NO, OBÁVÁM SE, ŽE PO DNEŠKU MI TO UŽ NEPRODAJÍ. TAKŽE VÁŽENÍ
DIVÁCI TELEVIZE BARRANDOV, PROSÍM ROZLUČTE SE S MAJOREM ZEMANEM.“
NEPRAVDA.
ČT NABÍZÍ TITULY Z ARCHIVU ZCELA OTEVŘENĚ A BEZ OHLEDU
NA POSTOJE NAKUPUJÍCÍCH.
Vzhledem k tomu, že Česká televize neplánuje Třicet případů majora Zemana do vysílání zařadit, licence
je volně dostupná a jakožto dobrý hospodář nebude Česká televize diskriminovat žádného zájemce.

 

JAROMÍR SOUKUP: „SKORO VŠECHNY FILMY VYROBENÉ V ČESKOSLOVENSKÉ TELEVIZI ZA
SOCIALISMU MÁ DNES V MAJETKU ČESKÁ TELEVIZE. A NÁM OSTATNÍM PRODÁVÁ PRÁVA
NA JEDNO VYSÍLÁNÍ KLIDNĚ I ZA MILIONY KORUN. TO TEDY NENÍ TAK, ŽE TY FILMY, KTERÉ
SE VYRÁBĚLY ZA SOCIALISMU A PLATILI JSME JE MY VŠICHNI, MÁME PRÁVO SI KOUPIT ZA
ZLEVNĚNÉ PENÍZE NEBO MÁME K NIM ROVNÝ PŘÍSTUP. KDEPAK. ONI PATŘÍ ČESKÉ TELEVIZI.
A JENOM ČESKÁ TELEVIZE ROZHODNE, KOMU TO PRODÁ, NEBO NEPRODÁ. A ŽE TO TEDY
NEPRODÁVÁ LEVNĚ, TO VÁM MŮŽU GARANTOVAT, PROTOŽE O TOM NĚCO VÍM.
A TO PŘITOM S TĚMI FILMY NEMÁ SOUČASNÁ TELEVIZE VŮBEC ŽÁDNÉ NÁKLADY.“
MANIPULATIVNÍ TVRZENÍ.
ČESKÁ TELEVIZE Z LOGIKY VĚCI SPRAVUJE NEJEN FYZICKÝ, ALE I DUŠEVNÍ MAJETEK
PŘEDREVOLUČNÍ ČST, COŽ JE UPRAVENO ZÁKONEM.
I na díla vyrobená před rokem 89 se vztahují osobnostní a autorská práva. Není tedy pravda, že s „těmi
filmy“ nejsou spojeny žádné náklady. Částí svých archivních sbírek navíc Archiv ČT podle zákona
č. 499/2004 Sb., spadá mezi takzvané specializované archivy, je akreditován u Ministerstva vnitra ČR
a plní příslušné zákonné povinnosti týkající se péče o archiválie – Národního archivního dědictví. S těmito
povinnostmi jsou nutně spojeny mandatorní výdaje. Vedle činnosti definované zákonem Česká televize
převedla od roku 2015 do vysokého rozlišení více než sedmdesát večerníčků, na třicet filmových snímků
nebo všechny díly seriálu Pan Tau. Je logické, že se ČT snaží co nejvíce prodávat licence komerčním
subjektům. Takto získané výnosy pak investuje do výroby svých pořadů.

 

JAROMÍR SOUKUP: „PŘÍJMY ČESKÉ TELEVIZE JE ZMÍNĚNÝCH 7 MILIARD KORUN.
6 MILIARD 165 MILIONU KORUN JE Z KONCESIONÁŘSKÝCH POPLATKŮ.“
NEPRAVDA.
PRO ROK 2018 SE JEDNÁ O ČÁSTKU 5,66 MILIARDY (VIZ ROZPOČET ČT 2018).

 

JAROMÍR SOUKUP: „TO JE TEDY TĚCH 135 KORUN MĚSÍČNĚ, KTERÉ PLATÍTE KAŽDÝ MĚSÍC
BEZ MOŽNOSTI, ABYSTE SI MOHLI VYBRAT.“
MANIPULATIVNÍ TVRZENÍ.
POKUD OBČAN ČR NEVLASTNÍ TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČ, POPLATEK PLATIT NEMUSÍ.
Poplatníkem je podle zákona každý odběratel elektřiny, který není přihlášen v evidenci poplatníků,
a který na výzvu České televize do 30 dnů neprokáže čestným prohlášením, že není vlastníkem ani
uživatelem televizního přijímače.

 

JAROMÍR SOUKUP: „TO JE TEDY REKLAMA, KTERÉ SE NESMÍ V ČESKÉ TELEVIZI ŘÍKAT REKLAMA.
URČITĚ JSTE SI VŠIMLI, ŽE RŮZNÝCH SPONZORINGŮ POŘADŮ JE TŘEBA 5 ZA SEBOU A NESMÍ
SE TOMU ŘÍKAT REKLAMA. KDYBY VÁM TO PŘIŠLO JAKO REKLAMA, TAK SE TEDY OPRAVDU
NEMÝLÍTE. JEN V ČESKÉ TELEVIZI SE TOMU REKLAMA ŘÍKAT NESMÍ.“
MANIPULATIVNÍ TVRZENÍ.
REKLAMĚ SE SAMOZŘEJMĚ SMÍ ŘÍKAT REKLAMA A JE ODLIŠENA
OD SPONZORSKÉHO VZKAZU A UMÍSTĚNÍ PRODUKTU.
Reklamu ve vysílání České televize jasně upravují zákony. A to konkrétně zákon č. 483/1991 Sb. o České
televizi a zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Česká televize se zákony
upravujícími její činnost striktně řídí.

 

JAROMÍR SOUKUP: „ÚROKY 58 MILIONU A 31 MILIONU KORUN VÝNOSY
Z VYMÁHÁNÍ POPLATKŮ…“
NEPRAVDA.
ÚROKY SE VŽDY POHYBUJÍ MEZI 40 A 50 MIL. KČ.

 

JAROMÍR SOUKUP: „GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÉ TELEVIZE SE JMENUJE PETR DVOŘÁK. TADY
MÁME PANA DVOŘÁKA. A JE DOCELA DOST DOBŘE MOŽNÉ, ŽE JSTE HO NIKDY NEVIDĚLI A ANI
O NĚM NIKDY NESLYŠELI.“
ZAVÁDĚJÍCÍ.
ČESKÁ MÉDIA NAPŘÍKLAD ZA POSLEDNÍ 2 ROKY CITOVALA GENERÁLNÍHO
ŘEDITELE ČT PETRA DVOŘÁKA VE 1965 PŘÍPADECH.

 

JAROMÍR SOUKUP: „NIC VE ZLÉM, ALE MEZI JEHO VÁŠNIVÉ POSLUCHAČE PATŘÍ PŘEDEVŠÍM PÁR
MILIARDÁŘŮ, KTEŘÍ MU ZAŘÍDILI I TO, ŽE SE PŘED LETY PAN DVOŘÁK STAL PŘEDSKOKANEM
JEN O KAPÁNEK ZNÁMĚJŠÍHO HUDEBNÍKA. TEN O KAPÁNEK ZNÁMĚJŠÍ HUDEBNÍK SE JMENUJE
STING.“
NEPRAVDA.
STING BYL PŘEDSKOKANEM BRUMLOBOYS :)

 

JAROMÍR SOUKUP: „A I KDYŽ DÁME VŠECHNY NAŠE ÚŘEDNÍKY DOHROMADY, MYSLÍM VŠECHNY
KOMERČNÍ TELEVIZE. TELEVIZE NOVA, TELEVIZE PRIMA, TELEVIZE BARRANDOV. TAK NIKDY
NEBUDEME MÍT TOLIK BUDOV A PROSTORU JAKO MÁ ČESKÁ TELEVIZE.“
MANIPULATIVNÍ TVRZENÍ.
NEJVĚTŠÍ PROSTOR V BUDOVĚ KAVČÍCH HOR NEZABÍRAJÍ KANCELÁŘE, ALE STUDIA, DÍLNY
A PRACOVIŠTĚ SLOUŽÍCÍ K VÝROBĚ ČI VYSÍLÁNÍ POŘADŮ. BUDOVY POCHÁZEJÍ VĚTŠINOU
ZE 70. LET MINULÉHO STOLETÍ.

 

JAROMÍR SOUKUP: „NE, POČKEJTE VÁŽNĚ ZE ZKUŠENOSTI VÁM MOHU ŘÍCI, ŽE TŘEBA
HONORÁŘE EXTERNÍCH SPOLUPRACOVNÍKŮ VEŘEJNÝCH MÉDIÍ NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍCH
MÉDIÍ, ABYCH BYL PŘESNÝ JSOU TÉMĚŘ DVOJNÁSOBNÉ, NEŽ MŮŽEME NABÍDNOUT MY.“
MANIPULATIVNÍ TVRZENÍ BEZ JAKÝCHKOLI DŮKAZŮ.
JSME PŘESVĚDČENÍ, ŽE JE TO NAOPAK. VELMI ČASTO SE SETKÁVÁME S VYSOKÝMI
HONORÁŘOVÝMI NÁROKY TVŮRCŮ A VÝKONNÝCH UMĚLCŮ, KTEŘÍ SE ODKAZUJÍ
NA VYŠŠÍ SAZBY V KOMERČNÍCH TELEVIZÍCH.

 

JAROMÍR SOUKUP: „PAN DVOŘÁK JE ČLENEM DOZORČÍ RADY VE FIRMĚ TK STROMOVKA.
TENISOVÝ KLUB STROMOVKA. COŽ JE MAJITEL TENISOVÝCH KURTŮ NA JEDNOM Z NEJLEPŠÍCH
MÍST V PRAZE. URČITĚ TO ZNÁTE. JSOU TO TY NÁDHERNÉ TENISOVÉ KURTY VE STROMOVCE.
ALE ON JE AKTIVNÍ I V REALITÁCH, PROTOŽE SPOLUVLASTNÍ DEVELOPERSKOU SPOLEČNOST
LGP SERVISY, SERVICES. A JE I ČLENEM DOZORČÍ RADY /ANGLICKÉ VYJÁDŘENÍ – POZN.: LEICA
GALERY PRAGUE/. NO, PROSTĚ PRÁCE V ČESKÉ TELEVIZI, ŘÍDIT ČESKOU TELEVIZI ASI NENÍ NA
PLNÝ ÚVAZEK, ŽE JE K TOMU POTŘEBA MÍT NĚKOLIK DALŠÍCH ÚVAZKŮ. NO, NEVÍM A NEBO JE
NA TOM MÁLO PENĚZ?“
MANIPULATIVNÍ TVRZENÍ.
Generální ředitel figuruje, spolu se svou ženou, pouze ve společnosti Leica Gallery Prague, která je obecně
prospěšnou společností provozující známou fotografickou galerii Leica, a v LGP Services, která jí zajišťuje
provoz. Členství v dozorčí radě TK Stromovka je bezúplatné, stejně jako všechny další funkce, které Petr
Dvořák mimo Českou televizi zastává.

 

JAROMÍR SOUKUP: „JAK JSEM VÁM DNES UŽ ŘÍKAL V TOMTO DÍLU SE BUDU OPRAVDU
VĚNOVAT JEN ONĚM 7 MILIARDÁM, SE KTERÝMI TATO STANICE HOSPODAŘÍ. MIMO JINÉ
A TO VÁS MOŽNÁ PŘEKVAPÍ. TATO ČÁSTKA BY STAČILA TŘEBA NA A TEĎ POSLOUCHEJTE,
NA PLOŠNÉ ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ O 4 TISÍCE KORUN ROČNĚ.“
NEPRAVDA.
7 MILIARD DĚLENO POČTEM DŮCHODCŮ V ČR JE 3 TISÍCE KČ.
Podle údajů ČSÚ je u nás 2,9 milionů důchodců, pak částka 7 miliard rozdělená mezi ně činí necelé tři tisíce
Kč ročně, tedy nikoli čtyři tisíce. Pokud by základem pro tento výpočet byla na poplatcích reálně vybraná
suma, pak by to činilo necelých 2 tisíce Kč.

 

JAROMÍR SOUKUP: „V BÍLÉ KNIZE, V TOM NORMÁLNÍM SVĚTĚ SE NAPŘÍKLAD PÍŠE, ŽE
ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ BBC JE JEDNAT VE VEŘEJNÉM ZÁJMU, SLOUŽIT PUBLIKU JAKO CELEK
NESTRANNÝM VYSOCE KVALITNÍM A ODLIŠNÝM MEDIÁLNÍM OBSAHEM A SLUŽBAMI,
KTERÉ INFORMUJÍ, VZDĚLÁVAJÍ A BAVÍ.“
NEPŘESNÉ, ZAVÁDĚJÍCÍ TVRZENÍ.
To, čemu p. Soukup říká „Bílá kniha“ je anglicky „white paper“, což je z definice konzultační materiál,
obsahující návrhy, nikoli závazný předpis. Závazným předpisem pro BBC je tzv. Royal Charter
a ten nezakazuje ani nepřikazuje žádné konkrétní žánry či formáty.

 

JAROMÍR SOUKUP: „…ALE UPŘÍMNĚ NEPOCHYBUJI O TOM, ŽE KDYŽ 5 LET DĚLÁTE S
ODSOUZENÝM MARKEM DALÍKEM A PŘEJDETE PAK DO ČESKÉ TELEVIZE, TAK VÁS TO ASI
NĚJAK POZNAMENAT MUSÍ. NO, ZVLÁŠŤ, KDYŽ TEDY TA FIRMA PANA DALÍKA MĚLA JEN
NĚKOLIK ZAMĚSTNANCŮ. VÍTE KDYBY MĚLA TŘEBA 5 TISÍC ZAMĚSTNANCŮ, TAK BYCH MOHL
POVAŽOVAT ZA ROZUMNOU ARGUMENTACI, ŽE TAKOVÉ VĚCI SE STÁVAJÍ. ALE KDYŽ MÁ
NĚKOLIK A SHODOU OKOLNOSTÍ SE PAK STANE ŠÉFEM BRNĚNSKÉHO STUDIA.“
MANIPULATIVNÍ TVRZENÍ.
JAN SOUČEK BYL ZVOLEN V OTEVŘENÉM VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ.
Do konkurzu se přihlásilo 19 kandidátů. Posledního kola výběrového řízení se spolu s Janem Součkem
zúčastnilo dalších pět kandidátů, a sice Radim Jansa, Jiří Králík, Pavel Krumpár, Zuzana Zelinová a Karel Zýka.

 

JAROMÍR SOUKUP: „TAKŽE AŤ ŘÍKÁME O PANU JANEČKOVI CO CHCEME, TAK KONČIL
VYROVNANĚ S NULOU HOSPODAŘENÍ. ALE 5,5 MILIARDY KORUN UŠETŘIL, DAL STRANOU
A PŘEDAL JE SVÉMU NÁSTUPCI.“
NEPRAVDA.
NA KONCI ROKU 2011 MĚLA ČT NA ÚČTECH 3,68 MILIARDY KČ.
Viz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 str. 15.

 

JAROMÍR SOUKUP: „TAK PŘESNĚ TAK KONČIL JIŘÍ JANEČEK A PŘEDÁVAL ČESKOU TELEVIZI
PANU DVOŘÁKOVI. 5,5 MILIARDY KORUN BYLO TAK TROCHU NA SPOŘÍCÍM ÚČTĚ PRO STRÝČKA
PŘÍHODU, KDYBY SE NĚCO STALO.“
NEPRAVDA.
I JANEČKŮV MANAGEMENT PLÁNOVAL PROSTŘEDKY POUŽÍT NAPŘ. NA STAVBU
STUDIA V BRNĚ. VYPLÝVÁ TO Z JEJICH DLOUHODOBÝCH PLÁNŮ.

 

JAROMÍR SOUKUP: „ČESKÉ TELEVIZI V SOUČASNÉ DOBĚ NESTAČÍ NA JEJÍ PROVOZ
BALÍK ČÍTAJÍCÍ VÍCE NEŽ 5 MILIARD, KTERÝ ZÍSKÁ NA KONCESIONÁŘSKÝCH POPLATCÍCH
A DALŠÍCH AKTIVITÁCH.“
NEPRAVDA.
NA PROVOZ ČT STAČÍ PŘÍJMY DANÉHO ROKU.
Prostředky z doby před omezením reklamy v roce 2011 jsou používány na dlouhodobé investice
jako je nové studio v Brně nebo obnova areálu KH, kterou minulé vedení zanedbalo.

 

JAROMÍR SOUKUP: „…ONO I ZA PANA JANEČKA SE VYKAZOVALA NULA, PROTOŽE TY
PŘEBYTKY, TY PŘEBYTKY PENĚZ, KTERÉ ČESKÁ TELEVIZE VYBRALA, BYLY ODKLÁDÁNY DO
FONDU TELEVIZNÍCH POPLATKŮ A BYLO TO ZMÍNĚNÝCH 5,5 MILIARDY KORUN.“
NEPRAVDA. DO FONDU SE NEUKLÁDAJÍ ŽÁDNÉ PŘEBYTKY HOSPODAŘENÍ.
Za Jiřího Janečka byl navýšen poplatek a zároveň zůstala reklama, která byla dokonce přechodně
navýšena, a která byla omezena až v roce 2011. Jiří Janeček televizi nerozvíjel a neinvestoval do její
budoucnosti. Televize není banka, aby kumulovala peníze poplatníků, ale aby je používala k tvorbě,
vysílání a poskytování služeb.

 

JAROMÍR SOUKUP: „KDYŽ ČESKOU TELEVIZI PŘEBRAL PETR DVOŘÁK, STAV HOTOVOSTI BYL
TAKŘKA 4 MILIARDY KORUN. NA KONCI ROKU 2017 JE NECELÉ 2 MILIARDY KORUN COŽ JE
ZHRUBA O 2 MILIARDY KORUN, O 2 MILIARDY KORUN MÉNĚ, NEŽ KDYŽ TELEVIZI PŘEBÍRAL.
A JE TO PŘESNĚ TOLIK, KOLIK UTRATIL PENĚZ NAVÍC, NEŽ VYBRAL.“
NEPRAVDA.
STAV NA KONCI ROKU JE 2,24 MILIARDY KČ.

 

JAROMÍR SOUKUP: „KDYBY VÁM ŘÍKAL NĚKDO, ŽE ČESKÁ TELEVIZE INVESTUJE.
NO, TAK TADY VIDÍTE, ŽE NEINVESTUJE.“
NEPRAVDA. ZA POSLEDNÍCH PĚT LET ČT INVESTOVALA CELKEM 2,6 MILIARDY KČ.
Mimo jiné bylo postaveno nové studio v Brně (viz Výroční zprávy o hospodaření).

 

JAROMÍR SOUKUP: „VÍTE, EXISTUJE SAMOZŘEJMĚ TAKOVÉ PRAVIDLO V EKONOMICE, ŽE
ODPISY. TO ZNAMENÁ STÁRNUTÍ MAJETKU BY MĚLY BÝT NOVÝMI INVESTICEMI DOROVNÁVÁNY.
A TADY VIDÍME, ŽE ODPISY V ČESKÉ TELEVIZI JSOU DALEKO VYŠŠÍ NEŽ NOVÉ INVESTICE.
TO ZNAMENÁ MAJETEK ČESKÉ TELEVIZE STÁRNE, A POKUD TO PŮJDE TAK, JAK TO JDE, TAK
ZA NĚKOLIK LET ČESKÁ TELEVIZE NEBUDE MÍT ČÍM VYRÁBĚT, PROTOŽE TEN TREND
JE JEDNOZNAČNÝ, JESTLI MI ROZUMÍTE.“
MANIPULATIVNÍ TVRZENÍ.
Investuje se podle potřeby a samozřejmě s cílem nakoupit co nejlevněji. Není tedy cílem za každou cenu
utratit nějaký objem, ale koupit, co je skutečně potřeba. Pokud dříve ČT nakupovala nesmyslně draho
a dnes tu samou věc koupíme levněji, tak v účetnictví to vypadá jako pokles majetku, ale fyzicky tady
máme novou a levnější věc. Příkladem je software na digitální archiv, za který dala ČT v letech 2008 až 2011
stovky milionů Kč a to se během 4 let odepsalo. Dnes to samé děláme s investicí, která je desetinová a tedy
v majetku se to tváří jako pokles. Přitom jen lépe hospodaříme.

 

JAROMÍR SOUKUP: „ČESKÁ TELEVIZE SAHÁ NA SVŮJ SPOŘÍCÍ ÚČET, KTERÉ ZDĚDILA PO PANU
JANEČKOVI A VÍCE NEŽ 2 MILIARDY KORUN UTRATILA ZA DOB KRALOVÁNÍ PANA DVOŘÁKA
NAVÍC NAD TO, CO VYBRALA, I KDYŽ NÁM PAN DVOŘÁK ŘÍKÁ, ŽE HOSPODAŘENÍ ČESKÉ
TELEVIZE JE VYROVNANÉ.“
NEPRAVDA. PO JANEČKOVI ČT ŽÁDNÝ „SPOŘÍCÍ ÚČET“ NEZDĚDILA.
Peníze z doby, kdy byl poplatek již 135 Kč a televize mohla vysílat reklamu před omezením v roce 2011
(celkem 4 roky 2008 – 2011) jsou s péčí řádného hospodáře investovány a tyto investice otevřeně plánovány.

 

JAROMÍR SOUKUP: „A POKUD BY NEBYLO (VYROVNANÉ HOSPODÁŘSTVÍ) PROTO,
ŽE SE INVESTUJE DO MAJETKU, KTERÝ MÁ TRVALOU HODNOTU, TAK TO NENÍ PRAVDA,
PROTOŽE JSME SI UKÁZALI, ŽE STAV MAJETKU V ČESKÉ TELEVIZI STÁLE KLESÁ.“
MANIPULATIVNÍ TVRZENÍ.
Výše odpisů závisí na spoustě faktorů, délce životnosti nového majetku. Pokud teď kupuji majetek levněji
a na delší dobu, tak mám nižší odpisy, ale funkční a nový majetek na dlouhou dobu. Za Jiřího Janečka se
investovaly velké prostředky např. do DAPF (digitální archiv), který dnes provozujeme za zlomek hodnoty.

 

JAROMÍR SOUKUP: „NĚKTEŘÍ POCTIVĚJŠÍ ZAMĚSTNANCI TÉTO STANICE OPAKOVANĚ
UPOZORŇUJÍ, ŽE VÝJIMKOU NENÍ, ŽE EXTERNÍ DODAVATEL PRACUJE S VYBAVENÍM ČESKÉ
TELEVIZE A ZA JEJICH POUŽITÍ ZÁROVEŇ FAKTURUJE TÉTO INSTITUCI. ROZUMÍTE. ONI TŘEBA
NATÁČEJÍ NA KAMERY VE VLASTNICTVÍ VEŘEJNOPRÁVNÍHO MÉDIA A ZÁROVEŇ VYSTAVÍ
STEJNÉ INSTITUCI FAKTURU ZA PRONÁJEM TĚHLE KAMER.“
NEPRAVDA.
Externisté se nemohou dostat k interní technice jinak než tak, že ji objedná interní produkce na konkrétní
pořad a vydá interní dispečink v technice na základě této objednávky. A pro nájem externí techniky, za
kterou by mohla ČT přijmout fakturu, platí přísná pravidla a schvalovací procesy. Uvedené jednání by
znamenalo těžko představitelný komplot produkce, dispečinku a externisty. Pokud má p. Soukup
o takovém jednání důkazy, nechť je předloží.

 

JAROMÍR SOUKUP: „ZKRÁTKA SE KLIDNĚ MŮŽE STÁT, ŽE ČESKÁ TELEVIZE PRODÁ SVOJÍ
BUDOVU I S POZEMKY A AŤ SI TOHO ODKUPUJÍCÍHO JAKSI ZASE PRONAJME.“
MANIPULATIVNÍ TVRZENÍ.
ZA SOUČASNÉHO VEDENÍ SE ŽÁDNÝ VÝZNAMNÝ NEMOVITÝ MAJETEK NEPRODAL.
NA ROZDÍL OD PŘEDCHOZÍCH VEDENÍ.
S výjimkou budov v Brně po přestěhování do nového studia. Navíc prodej nemovitého majetku
musí předem veřejně schválit Rada ČT, jinak je neplatný.

 

JAROMÍR SOUKUP: „PRŮMĚRNÝ PLAT V ČESKÉ REPUBLICE JE DNES NĚCO OKOLO
29 TISÍC KORUN. V ČESKÉ TELEVIZE JE TO OVŠEM O 10,5 TISÍCE KORUN VÍCE.“
MANIPULATIVNÍ TVRZENÍ.
V PRAZE, KDE PRACUJE VĚTŠINA ZAMĚSTNANCŮ ČT, JE PRŮMĚRNÝ PLAT 37 TIS. KČ.
Podle výroční zprávy TV Barrandov za rok 2016 byl průměrný plat jejích zaměstnanců přes 40 tis. Kč.
Srovnání Jaromíra Soukupa nemůže být vedeno v obecné rovině, ale pouze v televizním segmentu,
kde jsou platy v České televizi nejnižší. V posledních pěti letech navíc rostl v ČT plat pomaleji, než v ČR.

 

JAROMÍR SOUKUP: „NO, A KDYŽ JSME U TOHO, TAK BY MOŽNÁ ZCELA NA OKRAJ
STÁLO ZA TO ZMÍNIT, ŽE POD ČESKOU TELEVIZI SPADÁ TAKÉ NADACE ČLOVĚK V TÍSNI.“
NEPRAVDA.
ČLOVĚK V TÍSNI POD ČT NESPADÁ, NENÍ JEJÍ ORGANIZACÍ, ANI JI NIJAK NEŘÍDÍ.

 

JAROMÍR SOUKUP: „A CO BY MOHLO BÝT DOBROU ZPRÁVOU PRO ČESKÉ SPORTOVNÍ
FANOUŠKY. MEZI ONEN ODLIŠNÝ MEDIÁLNÍ OBSAH BY MĚLY PATŘIT I MEZINÁRODNÍ
SPORTOVNÍ PŘENOSY. NO, PRÁVĚ ONY MAJÍ BÝT A NE JEN PODLE NÁZORŮ BRITŮ. JEDNOU
Z PRIORIT VEŘEJNOPRÁVNÍCH MÉDIÍ. NIKOLIV VŠAK U NÁS. TAKŽE ZATÍMCO SI ČESKÁ TELEVIZE
NECHÁVÁ SEBRAT JEDNU SPORTOVNÍ UDÁLOST ZA DRUHOU, TAK V ZAHRANIČNÍ JE TLAK
OBRÁCENÝ. VZPOMÍNÁTE SI TŘEBA NA TO, ŽE NEDÁVNO ČESKÁ TELEVIZE NEODVYSÍLALA
ZLATOU VÍTĚZNOU JÍZDU ESTER LEDECKÉ? A PAK SE VYMLOUVALA NA TO, ŽE SMÍ VYSÍLAT
Z OLYMPIÁDY JEN OMEZENÝ POČET HODIN A TAK. A TO JE PŘESNĚ ONO. ČESKÁ TELEVIZE
PROSTĚ ŠETŘILA. VŽDYŤ JE TO ABSURDNÍ.“
MANIPULATIVNÍ TVRZENÍ.
KOMPLETNÍ PRÁVA NA VYSÍLÁNÍ OLYMPIJSKÝCH HER DO ROKU 2024 BY STÁLA
VÍCE NEŽ 33 MILIARD KORUN. TEDY TÉMĚŘ 5 ROČNÍCH ROZPOČTŮ ČT.
Práva na vysílání olympijských her se prodávají po celcích. V našem případě jde o celek pro území Evropy.
Práva na vyjednávání má za evropské veřejnoprávní televize pouze EBU, tedy Evropská vysílatelská unie,
která již v minulosti opakovaně při nákupu práv uspěla. Nyní však byla přeplacena americkou společností
Discovery Communications, která práva nakoupila pro své evropské kanály Eurosport. Pokud bychom měli
v teoretické rovině práva pro Evropu zajistit, museli bychom za balík zaplatit více než konkurence, tedy
v součtu cca 1,3 mld. EUR tj. v přepočtu více než 33,8 mld. Kč. Což je pět ročních rozpočtů České televize.
Česká televize mohla z olympiády vysílat jen na základě sublicence, což znamenalo, že mohla odvysílat jen
určitý, předem daný počet hodin přímých přenosů. Ten byl původně stanoven na 100 hodin, ČT se však
podařilo dohodu významně rozšířit, divákům nabídla přes dvě stě hodin premiér, a k tomu získala možnost
opakování pořadů. Z olympiády tak vysílala až 14 hodin premiérového obsahu denně. Vysílat však mohla
pouze na jednom programu, a pouze to, co vysílala v televizi, mohla umístit na web. Start závodu Ester
Ledecké byl kvůli špatným povětrnostním podmínkám oproti původnímu plánu posunut, a proto kolidoval
s přímým přenosem hokejového utkání Česka proti Kanadě. Zlatou jízdu jsme odvysílali při první možné
příležitosti, v přestávce utkání.

 

JAROMÍR SOUKUP: „VY ZAPLATÍTE SVÝCH 135 KORUN MĚSÍČNĚ. VŠICHNI Z NÁS JIM DÁME
SKORO 7 MILIARD KORUN A LOGICKY OČEKÁVÁTE, ŽE PRÁVĚ TŘEBA PŘENOSOVÁ PRÁVA NA
VELKÉ SPORTOVNÍ UDÁLOSTI ZA VÁS KOUPÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ TELEVIZE. ZKRÁTKA, ŽE PRÁVĚ
ZA KONCESIONÁŘSKÉ POPLATKY ZA VÁS ČESKÁ TELEVIZE KOUPÍ VYSÍLACÍ PRÁVA
NA KVALIFIKACI NAŠICH FOTBALISTŮ NA MISTROVSTVÍ SVĚTA ČI EVROPY.“
NEPRAVDA.
PRÁVA NA VŠECHNY FOTBALOVÉ KVALIFIKACE NAŠEHO TÝMU VLASTNÍ ČESKÁ TELEVIZE
AŽ DO ROKU 2022, MS VE FOTBALE MÁME EXKLUZIVNĚ PRO ČESKÝ TRH DO ROKU 2022
A PRÁVA NA MISTROVSTVÍ EVROPY DO ROKU 2020. NA DALŠÍ ROKY SE PRÁVA JEŠTĚ
NEZAČALA OBCHODOVAT.

 

JAROMÍR SOUKUP: „ONI VÁM MÍSTO TOHO DNES ŘÍKAJÍ, ZAPLAŤ 135 KORUN, A PAK SI KUP
JEŠTĚ NĚJAKÝ SOUKROMÝ SPORTOVNÍ KANÁL, KDE SE PAK PODLE LIBOSTI MŮŽEŠ PODÍVAT
TŘEBA NA ČESKOU FOTBALOVOU LIGU. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA, RESPEKTIVE TY NEJLEPŠÍ
ZÁPASY Z NÍ NEJSOU DOSTUPNÉ V ČESKÉ TELEVIZI. MUSÍTE SI KOUPIT DALŠÍ TELEVIZNÍ KANÁL,
TEDY NĚJAKÉ PŘEDPLATNÉ SATELITNÍHO NEBO JINÉHO PŘIPOJENÍ. PROSTĚ MUSÍTE ZAPLATIT
DALŠÍ PENÍZE TĚCH 135 KORUN. 7 MILIARD KORUN NENÍ DOST NA TO, ABY PRO VÁS ČESKÁ
TELEVIZE KOUPILA ČESKOU FOTBALOVOU LIGU NEBO HOKEJOVOU LIGU, PROTOŽE PRÝ
NA TO NEMÁ PENÍZE.“
MANIPULATIVNÍ TVRZENÍ.
ČESKÁ TELEVIZE NEDOSTALA MOŽNOST NÁKUPU PRVNÍ VOLBY FOTBALOVÉ LIGY.
ROZHODOVÁNÍ DRŽITELE TV PRÁV A ZPŮSOB JEJICH PRODEJE NEMŮŽEME OVLIVNIT.
Fotbalová asociace, resp. majitel TV práv k fotbalové lize nám na období 2015-2018 nabídl práva od druhé
volby dále. Česká televize koupila druhou a třetí volbu. Rozhodnutí majitele neumíme ovlivnit. A hokejovou
ligu vysílá Česká televize exkluzivně již několik let.

 

JAROMÍR SOUKUP: „NO, TAK PROMIŇTE, MĚ BY ZAJÍMALO, KOLIK PENĚZ ČESKÁ TELEVIZE
POTŘEBUJE NA TO, ABY NÁM KOUPILA ČESKOU FOTBALOVOU LIGU. KDYŽ 7 MILIARD
KORUN NESTAČÍ. MIMO JINÉ TO PERSONÁLNÍ PROPOJENÍ DODAVATELŮ SPORTOVNÍCH
PŘENOSŮ A CELÉ, CELÉ ČT SPORT. SPORT V ČESKÉ TELEVIZI BUDE JEDNÍM ZE SPECIÁLNÍCH
DÍLŮ KAUZ JAROMÍRA SOUKUPA. MĚJTE NA PAMĚTI ONĚCH 7 MILIARD, KTERÁ MÁ ČESKÁ
TELEVIZE K DISPOZICI AŽ VÁM ZASE JEJÍ ŠÉFOVÉ BUDOU ŘÍKAT, ŽE NEMAJÍ TŘEBA NA NÁKUP
PŘENOSOVÝCH PRÁV FOTBALOVÉ LIGY MISTRŮ. A MUSÍTE SI TEDY, POKUD SE NA TO CHCETE
KOUKAT, TAK SI MUSÍTE KOUPIT JINÝ KANÁL. ANGLICKÉ FOTBALOVÉ LIGY NA TO TAKÉ NEMAJÍ
PENÍZE. ANEBO MISTROVSTVÍ SVĚTA VE FOTBALE. NA TO TATO STANICE TAKÉ NEMÁ PENÍZE.“
MANIPULATIVNÍ TVRZENÍ.
MS ve fotbale máme do roku 2022 vč. kvalifikačních zápasů našeho týmu. Další období není zatím na
trhu obchodováno. V regulérním tendru o Ligu mistrů, ve kterém jsme se snažili práva získat, jsme
byli přeplaceni. Konkurence chce vlastnit co nejvíce, to je pochopitelné. Bohužel nehraje roli kvalita
zpracování ani pokrytí signálem, ale jen finanční nabídka. Česká televize jako jedna z mála veřejnoprávních
televizí vysílala Ligu mistrů od jejího nultého ročníku před pětadvaceti lety. Liga mistrů nyní končí na
veřejnoprávních televizích i v Německu či na Slovensku.

 

JAROMÍR SOUKUP: „ZNOVU PŘIPOMÍNÁM, ONA TY PENÍZE NEMÁ, ALE STANICE, KTERÉ MAJÍ
POLOVIČNÍ ROZPOČTY, JE MAJÍ. OSOBNĚ BYCH SPÍŠE ŘEKL, ŽE PROBLÉM JE V NĚČEM ÚPLNĚ
JINÉM. HOVOŘÍME O ČESKÉ TELEVIZI. NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI S MAJITELI TĚCH PRÁV
SE TOTIŽ DALEKO HŮŘE PRACUJE JAKSI S PROVIZEMI A VŠIMNÝM ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
OBCHODU PRO PŘÍPAD ŽALOBY ČESKÉ TELEVIZE. TOTO JE OBECNÉ KONSTATOVÁNÍ. PROSÍM
NEVZTAHUJTE SI TO NA SEBE. SPECIÁLNĚ NE SPORTOVNÍ SEKCE ČESKÉ TELEVIZE, TO
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ. I KDYŽ SPORTOVNÍ SEKCI A JEJICH DODAVATELŮM SE BUDEME VĚNOVAT
OPRAVDU PEČLIVĚ. ZKRÁTKA, KDYŽ SI KUPUJETE PŘENOSOVÁ PRÁVA NA MEZINÁRODNÍ
ÚROVNI, TAK SI JAKSI TĚŽKO ŘÍKÁ O VŠIMNÉ. ONO BY VÁS TAKY MOHLI ZAVŘÍT. ALE TO JE
TŘEBA JEN MŮJ DOJEM. PROSÍM OPRAVDU SI TO NEVZTAHUJTE NA SEBE. A KDYŽ JSME
U TOHO VŠIMNÉHO, VRAŤME SE ZNOVA K PENĚZŮM.“
MANIPULATIVNÍ TVRZENÍ.
Česká televize se důrazně vymezuje proti tomu, že by její pracovníci brali jakékoliv provize, či jakékoli
„všimné“. Pokud pro toto tvrzení má p. Soukup důkazy, nechť je předloží.
Česká televize má koupena všechna podstatná TV práva, a i když na Ligu mistrů vysílací práva ztratila,
s tímto majitelem TV práv nadále obchodujeme a máme od něj práva k Evropské lize, první výběr v kole
a exkluzivně finále.

 
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

TOPlist