Český rozhlas bude pro archivaci historicky cenných záznamů využívat unikátní technologii Piql

Český rozhlas

V dnešní době, kdy se většina dat uchovává v digitální formě, je s ohledem na neprověřenou dlouhodobou životnost digitálních formátů a cloudových platforem nezbytné nacházet nové cesty stabilní archivace cenných historických podkladů a záznamů, aby zůstaly uchovány pro budoucí generace. Český rozhlas se proto rozhodl využít pro archivaci „rodinného stříbra“ unikátní technologii Piql, která k ukládání dat využívá černobílý filmový materiál.

 


 

„Zvukové dokumenty, kterými archiv Českého rozhlasu disponuje, jsou specifickým historickým pramenem, který má významné místo z hlediska mapování historických událostí,“ říká Eva Ješutová, vedoucí Archivu ČRo. „Při pouhém textovém záznamu nejrůznějších projevů či událostí si nikdy neuděláte představu, jaký řečník byl například T. G. Masaryk, na která slova a myšlenky kladl důraz. Ani to, jaká atmosféra panovala při různých událostech. A právě to zvukové záznamy umožňují. Zaznamenávají atmosféru a emoce.“

 

„Historie je součtem subjektivních pohledů a právě autentičnost zvukových záznamů, kterými Český rozhlas disponuje, významně doplňuje celkový obrázek nejrůznějších historických událostí a nabízí možnost vidět je v širších souvislostech,“ dodává Jan Novotný, vedoucí Archivních a programových fondů ČRo.

 

Archiv Českého rozhlasu pečuje o statisíce zvukových snímků mimořádné kulturně-historické hodnoty, jejichž časové rozpětí sahá od konce 19. století po současnost. Dokumenty, které zaznamenaly nejdůležitější okamžiky národních i světových dějin na straně jedné, a literárně-dramatické i hudební snímky s mistrovskými výkony herců, zpěváků a skladatelů na straně druhé.

 

Od roku 2003 probíhá soustavná digitalizace veškerého archivního bohatství ČRo. Z analogových záznamů na magnetofonových pásech bylo digitalizováno už více než 90 % záznamů, což představuje více než 220 tisíc hodin nahrávek, tedy přibližně 25 let zvukového záznamu a více než 7,5 milionů stránek nejrůznějších písemností.

 

Z hlediska historického mají prvořadý význam především autentické zvukové snímky z meziválečného období, dále dokumenty, které mapují cestu Evropy ke 2. světové válce, záznamy s politickými procesy v 50. letech, dobývání vesmírného prostoru, události tzv. Pražského jara a okupace Československa v roce 1968 či rozpad východního bloku v roce 1989. V neposlední řadě i vlastní umělecká tvorba rozhlasu, kterou tvoří mimo jiné rozhlasové hry, pohádky a pásma.

 

K archivaci v současné době Český rozhlas používá sofistikovaný systém, který záznamy automaticky ukládá a zároveň pořizuje jeho kopie, které jsou ukládány na třech separovaných místech, aby byla dodržena bezpečnost jejich uchování.

 

Při vědomí toho, že digitální formáty a nejrůznější cloudová řešení však představují „zejména“ snadnější dostupnost záznamů, nikoliv jejich stabilní archivaci, se Český rozhlas rozhodl využít unikátní technologii Piql, která k archivaci digitálních dat, a to jak ve vizuální podobě, tak prostřednictvím binárního kódu, využívá černobílý 35mm filmový materiál. „Důvodů, proč jsme se rozhodli tuto technologii pro dlouhodobou archivaci tzv. rodinného stříbra Českého rozhlasu využít, je několik. Jednak jde o materiál, který má prokazatelnou, nikoliv pouze deklarovanou, životnost 100 let. Dalšími důvody jsou nízké náklady na pořízení samotné kopie a téměř nulové náklady na údržbu. Ale hlavní je to, že za nízké náklady vytvoříme identickou kopii záznamů, kterou můžeme uložit mimo hlavní budovu rozhlasu, například do našich regionálních studií, a zajistit tak jejich bezpečné uchování pro budoucí generace i v případě přírodní katastrofy, teroristického útoku nebo jiných situací.“ vysvětluje Karel Zýka, ředitel Techniky ČRo důvody, pro které se Český rozhlas rozhodl technologii průkopnicky využívat.

 

Technologie Piql umožňuje ukládat digitální data v jakémkoliv formátu (od čistě textových dokumentů přes obrazové až po audiovizuální nahrávky). Ta jsou zapsána na černobílý film s vysokým rozlišením, který je následně bezpečně uložen a chráněn v tzv. piqlBoxu. „Čitelný text se zdrojovými kódy a specifikacemi formátu souboru pak zajistí i ve vzdálené budoucnosti přístup bez ohledu na dostupnost specifických technologií nebo jejich dodavatelů,“ podotýká Katarína Morvai, ředitelka společnosti Bonton a.s., která je autorizovaným dodavatelem technologie pro Českou republiku. „Pro obnovu v případě nouze potřebujete pouze zdroj světla, digitální fotoaparát s dostatečným rozlišením a počítač,“ dodává.

 

V pilotním projektu bylo zatím technologií Piql uloženo 2300 hodin záznamu, což představuje asi 6 tisíc samostatných záznamů s kapacitou 1TB.

 
Eva Sroka
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

TOPlist