Rada České televize schválila rozpočet veřejnoprávní televize na rok 2013

Česká televize

Rada České televize schválila dnes na svém pravidelném zasedání rozpočet České televize na rok 2013. Veřejnoprávní televize bude v letošním roce hospodařit se 7 060 mil. Kč.Pokračovat budou investice do vlastní tvorby a transformace organizace.

 

 

 

Rozpočet vychází z dlouhodobých strategických plánů programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje na roky 2012 – 2017 a počítá s investicemi do programu a výroby vlastních pořadů, přípravou a spuštěním dětského kanálu, zahájení výstavby nového studia v Brně a zabezpečením potřeb České televize a její probíhající transformace.

 

„Rozpočet České televize pro rok 2013 vychází z dlouhodobých strategických plánů do roku 2017. Letošní rok bude specifický dalším posílením investic do vlastní tvorby a spuštěním dětského kanálu. Výdaje na vlastní tvorbu budou letos nejvyšší za posledních deset let. V oblasti výroby Česká televize navazuje na rok 2012, kdy zastavila původní útlumovou strategii a nastolila strategii rozvojovou. Konečný stav peněžních prostředků v roce 2013 bude v souladu s předpoklady dlouhodobého plánu a směřuje k vyrovnanému financování České televize od roku 2016,“ vysvětluje generální ředitel Petr Dvořák.

 

Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2013, který je v souladu s dlouhodobým plánem schváleným pro období 2012 – 2017, schválila Rada České televize v objemu 7 060 mil. Kč. Zvýšení nákladů cca o 130 mil. Kč oproti dlouhodobým plánům je způsobené vyšším nákladem na DPH bez nároku na odpočet o 80 mil. Kč a navýšením barterových operací. Rozpočet zabezpečuje celodenní vysílání čtyř programů ČT1, ČT2, zpravodajského kanálu ČT24 a sportovního kanálu ČT sport a počítá s rozjezdem dětského kanálu v druhé polovině roku 2013.

 

„Rada České televize hledí především na to, aby rozpočet dodržoval dlouhodobé strategické plány pro roky 2012 až 2017 a počítal s kontinuálními investicemi do původní tvorby. Investice do vlastní tvorby byly v minulosti utlumeny a hrozil výpadek premiérové tvorby ve vysílacích schématech nejbližších let. Ve výrobě dostatečného množství projektů vidím záměr České televize dlouhodobě zajistit premiérovou dramatickou, dokumentární a další tvorbu,“ uvedl předseda Rady České televize Milan Uhde.

 

Podle schváleného rozpočtu bude veřejnoprávní televize v letošním roce hospodařit se 7 060 mil. Kč. Přímé externí náklady na výrobu pořadů včetně nákupu vysílacích práv budou 2 365 mil. Kč, což je o 35 milionů Kč více než vloni a nejvíce za posledních deset let. Dalšími položkami rozpočtu jsou mzdy a zákonné pojištění ke mzdám (1 746 mil. Kč), odpisy dlouhodobého majetku (540 mil. Kč), odpisy ocenitelných práv, aktivace (ZMÚ) (96 mil. Kč), DPH bez nároku na odpočet (630 mil. Kč), ostatní režijní náklady (1 683 mil. Kč). Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce č. 1 (viz příloha).

 

Upozornění: uvedená tabulka a navazující text srovnávají Plán 2013 s Plánem 2012. Skutečné výsledky předkládá Česká televize ve Výroční zprávě o hospodaření každý rok v termínu do 31. 8. Parlamentu ČR. Nárůsty nebo poklesy Plánu 2013 proto mohou být jiné oproti výsledné skutečnosti za rok 2012 a tedy i jiné, než uvádí tato zpráva. Tato praxe se v České televizi uplatňuje již řadu let. Nové vedení ji chce v budoucnu změnit. Závazné výsledky roku 2012 ovšem není možné v tuto chvíli prezentovat z organizačních a provozních důvodů a s ohledem na praxi, která doposud probíhá, kdy se roční závěrka dělá až v období únor – březen a audit v období duben – květen.

 

V oblasti vlastní výroby se v porovnání s minulým rokem nejvíce zvýší náklady na seriálovou a solitérní dramatiku. Meziročně naopak poklesnou náklady na sportovní přenosy nebo zpravodajství a publicistiku, kde proběhly větší investice v loňském roce. Součástí výrobního úkolu je i podpora české kinematografie, tzn. vklady do koprodukčních distribučních projektů.

 

Z hlediska regionálního pohledu na výrobní úkol dochází k významné změně struktury předpokládaných nákladů. Se zavedením systému tvůrčích producentských skupin souvisí rozdělení výroby mezi TS Praha, Brno a Ostrava. Na pravidelných programových radách budou dále jednotlivé tvůrčí skupiny „soutěžit“ o projekty a tedy o tzv. nerozepsané náklady. Objemy výroby mezi studii budou po přerozdělení prostředků obdobné jako v roce 2012.

 

Mzdové prostředky pro rok 2013, včetně zákonných odvodů, jsou 1 746 mil. Kč, což je v meziročním srovnání o 25 mil. Kč více. Tento narůst je způsoben zejména převodem externích pracovníků do interního zaměstnaneckého poměru, který probíhá na základě analýzy provedené v roce 2012. Mzdové náklady také částečně navýšily změny daní a stropu na zdravotní pojištění.

 

Negativní vliv na rozpočet nákladů pro rok 2013 bude mít změna zákona o DPH platná od 1. 1. 2013, kvůli níž vzroste nákladová položka DPH bez nároku na odpočet. Tuto položku dále ovlivní přesun investic a tím i korespondující DPH z roku 2012 do roku 2013.

 

K významným úsporám v režijních nákladech dojde například díky poklesu nákladů na šíření signálu. Důvodem je ukončení přechodu z analogového na zemské digitální televizní vysílání. V roce 2013 bude Česká televize platit pouze za digitální signál. Zároveň se ČT podařilo uzavřít výhodnější smlouvy na distribuci signálu na vysílače. K dílčím úsporám dochází u téměř každé služby, tj. u hlasových nebo mobilních služeb, nákupu drobného materiálu, služby ostrahy, facility managementu. Některé vysoutěžené služby mají i o desítky procent menší náklady než předchozí smlouvy. Podrobnosti bude Česká televize prezentovat ve výroční zprávě o hospodaření.

 

Rozpočet investičních výdajů na rok 2013 vychází z dlouhodobého plánu programového, technického a ekonomického rozvoje České televize. Pro běžné investice jsou navrženy výdaje ve výši 450 mil. Kč, přičemž nejvyšší položkou jsou investice do nových technologií a techniky, a na mimořádnou investiční akci výstavby TS Brno jsou navrženy prostředky ve výši 150 mil. Kč.

 

Díky novele zákona o veřejných zakázkách, platné od 1. 4. 2012, se změnila délka oznamovacích lhůt a zavedla se povinnost zrušit výběrové řízení v případě obdržení pouze jedné nabídky, čímž se výrazně prodloužila některá výběrová řízení. Realizaci některých investičních akcí v roce 2012 bylo nutné proto přesunout do roku následujícího. Celkový přesun investic z roku 2012 činí 195,7 mil. Kč.

 

Programové cíle pro rok 2013

Mezi programové cíle ČT1 v roce 2013 patří posílit původní seriálovou tvorbu a vysílání kvalitních zábavních pořadů s přidanou hodnotou a prezentovat zlatý fond České televize v souvislosti s oslavou 60. výročí vysílání České televize. ČT1 se bude dále profilovat jako rodinný kanál veřejnoprávní televize.

 

ČT2 posílí v roce 2013 původní a dokumentární tvorbu. Cílem bude zpřístupnit divákům nejkvalitnější dokumentární cykly a solitéry ze zahraničí, zavádět nové žánry a formy pořadů, zkvalitnit vysílání pro menšiny, hledat nové alternativní či experimentální přístupy k zábavě, posílit dramaturgii hudebního a divadelního vysílání, prohloubit profilaci filmových cyklů, vysílat historické a kultovní seriály. Programová skladba napomůže redefinici vnímání značky Dvojky jako exkluzivního programu z hlediska poznání a televizních zážitků. Cílem je vyprofilovat ČT2 jako ještě více svébytný kanál, který nabídne alternativu nejen k ČT1, ale i k programům ostatních televizních stanic.

 

V druhé polovině roku přesunou ČT1 a ČT2 zbývající dětské pořady do vysílání na novém dětském kanále, zatím pracovně nazývaném ČT3. Nový dětský kanál plánuje Česká televize spustit v září 2013. V současné době upřesňuje jeho koncepci, programové schéma a jedná o spolupráci s tvůrci a partnery v Česku i zahraničí. Koncepce dětského kanálu vzniká pod vedením výkonného ředitele dětského kanálu Petra Kolihy, který byl dlouholetým uměleckým ředitelem zlínského filmového festivalu pro děti a mládež. S detailní koncepcí dětského kanálu bude Rada ČT seznámena v průběhu února 2013.

 

ČT sport se bude dále zaměřovat na podporu českého sportu a sledování české stopy ve světě sportu. Divákům nabídne přenosy velkých sportovních událostí, ale také sportovní pořady odpovídající zaměření veřejnoprávní televize. Rozpočet kanálu ČT sport pro rok 2013 počítá s tím, že Česká televize dodrží závazky vyplývající ze smluv na sportovní vysílací práva na ZOH 2014 v Soči, LOH 2016 v Riu de Janeiru, MS v kopané 2014, ME v kopané 2016, MS v ledním hokeji do r. 2017 a další.

 

ČT24 je kanálem a webem kontinuálního zpravodajství. V porovnání s podobně zaměřenými stanicemi zahraničních veřejnoprávních médií má výrazně vyšší sledovanost a na českém trhu je jediným digitálním kanálem, jehož sledovanost v letošním roce kontinuálně rostla.

 

 

Daniela Němcová, ředitelka Komunikace a marketingu ČT

 
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

TOPlist